Nauka i tehnologije

Sektor za nauku i tehnologije vrši poslove i zadatke koji se odnose na: koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti nauke i tehnologija;  razvoja naučno-istraživačkog rada; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; koordinaciju naučno-istraživačkih aktivnosti; razvoj naučno-istraživačkih organizacija; podsticanje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja; razvoj investicionih tehnologija; razvoj naučno – istraživačke infrastrukture i naučnog kadra; praćenje inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; razvoj akademske i bibliotečke mreže; Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH; pristup međunarodnim bazama podataka relevantnim za oblast nauke i tehnologija; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje nauke i tehnologija; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  nauke i tehnologija u cilju njihovog razvoja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnik ministrice: Jasmin Branković

Kontakt telefon sektora: 036 355 721; 036 355 740; 036 355 717; 036 355 718; 036 355 719

E-mail: jasmin.brankovic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Bh. lingvistički atlas predstavljen i u Mostaru

  20.5.2022.

  Fonetski tom Bosanskohercegovačkog lingvističkog atlasa, u kojem je obrađena građa o 230 mjesnih govora u BiH, predstavljen je u četvrtak, 19.05.2022. godine, u Mostaru, u mostarskom Centru za kulturu. Autori ovog kapitalnog djela su Senahid Halilović, Mehmed Kardaš, Amela Ljevo-Ovčina i Emira Mešanović-Meša, dok su izdavači ove reprezentativne i temeljne lingvističke publikacije Slavističi komitet iz Sarajeva, Institut za jezik (UNSA) i Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti.

 • JAVNI KONKURS za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2022. godinu

  26.4.2022.

  Na osnovu člana 16. Uredbe o uspostavi, proceduri i kriterijima dodjele federalnih nagrada za nauku (Službene novine Federacije BiH, broj 66/20) Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine raspisuje Javni konkurs za dodjelu federalnih nagrada za nauku za 2022. godinu.

 • Zaključci Naučno-stručne konferencije o umjetnoj inteligenciji

  15.4.2022.

  U Mostaru je u petak, 15.04.2022. godine, nastavljena dvodnevna Naučno-stručna konferencija pod nazivom „Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini - istraživanje, primjena i perspektive razvoja“.

 • U Mostaru počeo dvodnevni naučno-stručni skup o umjetnoj inteligenciji

  14.4.2022.

  U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa INTERA Tehnološkim parkom Mostar, u Mostaru je u četvrtak,14.04.2022. godine, počela dvodnevna Naučno-stručna konferencija pod nazivom „Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini - istraživanje, primjena i perspektive razvoja“.

 • U Sarajevu održano savjetovanje o COBISS i E-CRIS sistemu

  7.4.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i Institut informacijskih znanosti u Mariboru, Slovenija (IZUM) organizirali su u četvrtak, 07.04.2022. godine, u Sarajevu, u prostorijama NUB-a, Savjetovanja o temi „Implementacija COBISS i E-CRIS sistema u univerzitetskim/visokoškolskim i bibliotekama naučnih ustanova u BiH“.

Stranica 1 od 10