Nauka i tehnologije

Sektor za nauku i tehnologije vrši poslove i zadatke koji se odnose na: koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti nauke i tehnologija;  razvoja naučno-istraživačkog rada; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; koordinaciju naučno-istraživačkih aktivnosti; razvoj naučno-istraživačkih organizacija; podsticanje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja; razvoj investicionih tehnologija; razvoj naučno – istraživačke infrastrukture i naučnog kadra; praćenje inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; razvoj akademske i bibliotečke mreže; Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH; pristup međunarodnim bazama podataka relevantnim za oblast nauke i tehnologija; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje nauke i tehnologija; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  nauke i tehnologija u cilju njihovog razvoja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnik ministrice: Jasmin Branković

Kontakt telefon sektora: 036 355 721; 036 355 740; 036 355 717; 036 355 718; 036 355 719

E-mail: jasmin.brankovic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Predstavljanje Zbornika radova s naučne/znanstvene konferencije o umjetnoj inteligenciji

  3.2.2023.

  Niz izlaganja o primjeni umjetne inteligencije u različitim područjima obilježilo je dvodnevnu konferenciju Umjetna inteligencija u Bosni i Hercegovini-istraživanje, primjena i perspektive razvoja koja se prošlog proljeća održala u organizaciji INTERA Tehnološkog Parka i Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti.

 • FMON i INTERA TP Mostar suorganizatori naučne/znanstvene konferencije

  22.12.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i INTERA TP Mostar u maju/svibnju 2023. godine organiziraju međunarodnu naučno/znanstveno – stručnu konferenciju „WEB3 & BLOCKCHAIN u Bosni i Hercegovini“.

 • Prof. dr. sc. Jurica Arapović posjetio FMON

  15.12.2022.

  Prof. dr. sc. Jurica Arapović, dobitnik ovogodišnje državne Nagrade za znanost za uspjehe na međunarodnom planu i Federalne godišnje nagrade za znanost u području  Biomedicina i zdravstvo u 2021. godini, posjetio je Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti.

 • Dobitnik Državne nagrade za znanost prof. dr. Jurica Arapović

  14.12.2022.

  Na svečanoj sjednici Vijeća za znanost BiH, kojom je predsjedavala akademkinja Ljerka Ostojić, predsjednica Vijeća, u utorak, 13.12.2022. godine, u Parlamentu BiH u Sarajevu, dodijeljena je Državna nagrada za znanost, kao najviše priznanje za značajna znanstvena dostignuća i uspjehe na međunarodnom planu za 2022. godinu u Bosni i Hercegovini.

 • Obrasci izvještaja za pravdanje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata

  13.12.2022.

  Obrazac NIP-1 je finansijski izvještaj o realizaciji naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata uz koji se obavezno dostavljaju navedeni dokazi o namjenskom utrošku sredstava. 

  Obrazac NIP-2 je izvještaj o toku realizacije i rezultatima naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata uz koji se obavezno dostavljaju navedeni dokazi. 

Stranica 1 od 18