Nauka i tehnologije

Sektor za nauku i tehnologije vrši poslove i zadatke koji se odnose na: koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti nauke i tehnologija;  razvoja naučno-istraživačkog rada; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; koordinaciju naučno-istraživačkih aktivnosti; razvoj naučno-istraživačkih organizacija; podsticanje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja; razvoj investicionih tehnologija; razvoj naučno – istraživačke infrastrukture i naučnog kadra; praćenje inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; razvoj akademske i bibliotečke mreže; Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH; pristup međunarodnim bazama podataka relevantnim za oblast nauke i tehnologija; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje nauke i tehnologija; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  nauke i tehnologija u cilju njihovog razvoja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnik ministrice: Jasmin Branković

Kontakt telefon sektora: 036 355 721; 036 355 740; 036 355 717; 036 355 718; 036 355 719

E-mail: jasmin.brankovic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Rezultati Javnog poziva u oblasti nauke

  7.11.2022.

  Objavljujemo rezultate Javnog poziva za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti nauke u 2022. godini.

 • Naučna i stručna izdanja za univerzitetske biblioteke u FBiH

  28.10.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti dodijelilo je naučnu literaturu i visokoškolske udžbenike univerzitetskim bibliotekama u Federaciji BiH, a ceremonija uručenja upriličena je u petak, 28.10.2022. godine, u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine, u Sarajevu

 • Obilježavanje Dana prirodnih nauka/znanosti u Federaciji BiH

  27.10.2022.

  Deveti po redu Dan prirodnih nauka/znanosti u Federaciji BiH bit će obilježen u petak, 28.10.2022. godine, a ovogodišnji domaćin je Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, gdje će biti i održana prigodna svečanost.

 • U Mostaru održan Okrugli stol o arheološkom nasljeđu Hercegovine

  26.10.2022.

  Okrugli stol o temi: „Arheološko nasljeđe Hercegovine – istraživanje, prezentacija i promocija“ održan je u srijedu 26.10.2022. godine, u Amfiteatru mostarske Kosače, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa muzejskim ustanovama na području Hercegovine.

 • FMON organizira Okrugli stol o arheološkom nasljeđu Hercegovine

  24.10.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa muzejskim ustanovama na području Hercegovine, u srijedu 26.10.2022. godine, s početkom u 11:00 sati, organizira Okrugli stol o temi: „Arheološko nasljeđe Hercegovine – istraživanje, prezentacija i promocija“.

Stranica 3 od 16