Kanton Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVSKI KANTON

 

MINISTARSTVO ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE KANTONA SARAJEVO

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo 71000

Kontakt telefon: 033/562-128

E-mail adresa: mo@mo.ks.gov.ba

web stranica: https://mo.ks.gov.ba

 

MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE KANTONA SARAJEVO

Adresa: Reisa Džemaludina Čauševića 1, Sarajevo 71000

Kontakt telefon: 033/562-029

E-mail adresa: info@mon.ks.gov.ba

web stranica: https://mon.ks.gov.ba

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

Adresa: Obala Kulina Bana br 7/II, Sarajevo 71000

Kontakt telefon: 033/226-378

E-mail adresa: kabinet.rektora@unsa.ba

web stranica: http://www.unsa.ba/s/index.php

 

PROSVJETNO-PEDAGOŠKI ZAVOD KANTONA SARAJEVO

Adresa: Aleja Bosne srebrne bb,sprat C6, Sarajevo 71000

Kontakt telefon: 033/279-200

E-mail adresa: ppzsa@ppzsa.ba

web stranica: http://portal.skola.ba/ppzsa/

 

ZVANIČNI PORTAL OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO.