Dokumenti

ANALIZA uzroka nepohađanja, napuštanja i smanjenja broja učenika u osnovnim školama u FBiH.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Informacija - Analiza stepena inkluzivnosti osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

INFORMACIJA Analiza upisne politike u srednjoškolskom obrazovanju u FBiH s aspekta potreba tržišta.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Informacija o mogućnosti uvođenja obaveznog srednjoškolskog obrazovanja sa dvogodišnjim trajanjem u FBiH.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u FBiH u školskoj 2011-2012. godini.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u FBiH u školskoj 2012-2013. godini.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u FBiH u školskoj 2013-14. godini.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u FBiH u školskoj 2014-15. godini.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u FBiH u školskoj 2015-2016. godini.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Izvještaj za 2012.godinu o izvršavanju ciljeva i mjera iz Operativnog plana aktivnosti.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Izvještaj za 2013. godinu o izvršavanju ciljeva i mjera iz Operativnog plana aktivnosti.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016

Izvještaj za 2014. godinu o postignutom napretku u izvršavanju ciljeva i mjera iz Operativnog plana.pdf

Datum objave: 04. 04. 2016