Služba za finansijske poslove

Služba za finansijske poslove vrši poslove i zadatke koji se odnose na: realizaciju finansijskog plana Ministarstva prema namjenama i dinamici koja je utvrđena godišnjim Budžetom Federacije BiH, i u okviru drugih odobrenih finansijskih izvora; praćenje dinamike realizacije plana rashoda; uspostavljanje i kontrolu  provođenja ograničenja u raspolaganju budžetskim sredstvima; poslovnu saradnju sa bankama i drugim pravnim licima iz oblasti poslovnih finansija; provođenje procedura interne kontrole u okviru materijalnog i finansijskog  poslovanja u Ministarstvu; izradu tromjesečnih finansijskih planova i njihovo dostavljanje Federalnom ministarstvu finansija, a na osnovu njih mjesečnih planova potreba finansijskih sredstava; obračun plaća i doprinosa, kao i sve vrste naknada za sve državne službenike i namještenike Ministarstva; prijem i kontrolu računa, zavođenje istih u posebne knjige i plaćanje putem Trezora; vođenje knjigovodstva uz sastavljanje godišnjih i tromjesečnih obračuna i izvještaja; analiziranje finansijskih planova i predlaganje mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka; vođenje potrebne evidencije, zaduženja i obračune amortizacije opreme Ministarstva; priprema podatke utroška službenih telefona; kontrolu finansijskog dijela programa rada  i izvještaja o radu Ministarstva; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Službe.

Načelnik službe za finansijske poslove: Ramiz Leto

Telefon: 036 355 713; 036 355 731; 036 355 728; 036 355 729

E-mail: ramiz.leto@fmon.gov.ba

 

Dokumenti Službe za finansijske poslove dostupni su u izborniku Dokumenti.

Stranica 0 od 0