Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na:  planiranje i koordiniranje razvojnih strategija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH naročito u pogledu obuhvata djece predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem, mreže ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za provođenje odgojno – obrazovnog procesa, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i  normativa i sl; uvođenje inovacija i provođenje posebnih programa u odgojno - obrazovnom procesu; nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedodžbi i diploma; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministra: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Održana svečana ceremonija dodjele nagrada za inovativne nastavnike i nastavnice u Mostaru

  19.1.2023.

  Centar za obrazovne inicijative Step by Step i Zajednica inovativnih nastavnika/ca, uz pomoć partnera i prijatelja, organizirali su manifestaciju povodom dodjele nagrada za inovativne nastavnike i nastavnice u Bosni i Hercegovini (NIN). To je najvrijednije priznanje među edukatorima i edukatoricama na svim nivoima obrazovanja, od predškolskog do univerzitetskog nivoa, a sada se održava njihova dodjela sedmu godinu zaredom.

 • I ove godine nagrađeni najbolji učenici u FBIH

  21.12.2022.

  U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u Mostaru je, u srijedu, 21.12.2022. godine, održana svečana dodjela nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2021/2022. godini. Priznanja za dobro učenje i ostvarene rezultate u znanju i drugim aktivnostima primilo je 59 učenika iz svih 10 kantona u Federaciji BiH, 30 osnovnoškolaca i 29 srednjoškolaca, kojima su dodijeljene i jednokratne novčane nagrade u iznosu od 600, odnosno 720 KM.  

 • „IMAGINE“ – Nagradno takmičenje za ideje učenika srednjih škola

  19.12.2022.

  Izvršni sekretarijat Centralnoevropske inicijative (CEI) pokrenuo je Treće izdanje „IMAGINE“ poziva za ideje i nagradno takmičenje namijenjeno srednjim školama u regiji. Poziv je osmišljen da stimuliše angažman mladih u regijama Centralnoevropske inicijative (CEI) i Jadransko-jonske inicijative (AII)  u okviru Agende Ujedinjenih nacija 2030 za održivi razvoj.

 • Održan sastanak Upravnog odbora projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje“

  15.12.2022.

  Sastanak članova Upravnog odbora projekta Evropske unije „Obrazovanje za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ održan je u četvrtak, 14. 12. 2022. godine. Na sastanku je, pored ostalog, razmatran i  tromjesečni Izvještaj o napretku u kojem su navedene ključne aktivnosti provedene u okviru Projekta.

 • Održana ”Radionica o sveobuhvatnom obrazovanju o zdravlju mladih/zdravim životnim stilovima"

  15.12.2022.

  Dana 13. decembra 2022. godine u Sarajevu, u zgradi UN-a, održana je "Radionica o sveobuhvatnom obrazovanju o zdravlju mladih/zdravim životnim stilovima", na kojoj su učestvovali predstavnici entitetskih ministarstava obrazovanja, Pedagoškog zavoda RS, pedagoških zavoda i ministarstava obrazovanja Unsko-sanskog kantona, Kantona Sarajevo, Hercegovačko-neretvanskog kantona, Tuzlanskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Osnovne škole “Mehmedalija Mak Dizdar” Goražde, UNFP-e i IPD-a.

Stranica 1 od 21