Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na: praćenje razvojnih strategija, stanja i organizacije obrazovnog sistema u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i ulaganja u obrazovanje; prati obrazovne potrebe; potrebe za učešćem i koordinacijom aktivnosti u planiranju, razvijanju i evaluaciji predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a u saradnji sa kantonalnim i državnim obrazovnim vlastima, Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, stručnim institucijama, nevladinim sektorom i međunarodnom zajednicom; doprinosi razvoju sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, približavanjem evropskim standardima kroz osiguranje jednakog pristupa obrazovanju za sve; prati, proučava i procjenjuje kvalitet finansiranja obrazovanja te predlaže mjere za njegovo unapređenje; prati, proučava i procjenjuje kvalitet finansiranja u oblasti menadžmenta u obrazovanju; daje stručnu pomoć projektima i programima u vladinom i nevladinom sektoru i prati njihovu realizaciju.  

Pomoćnica ministra: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

Stranica 1 od 5