Nauka i tehnologije

Sektor za nauku i tehnologije vrši poslove i zadatke koji se odnose na: koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti nauke i tehnologija;  razvoja naučno-istraživačkog rada; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; koordinaciju naučno-istraživačkih aktivnosti; razvoj naučno-istraživačkih organizacija; podsticanje fundamentalnih i primijenjenih istraživanja; razvoj investicionih tehnologija; razvoj naučno – istraživačke infrastrukture i naučnog kadra; praćenje inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; razvoj akademske i bibliotečke mreže; Registar naučnih institucija, naučnog kadra, naučnih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji BiH; pristup međunarodnim bazama podataka relevantnim za oblast nauke i tehnologija; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje nauke i tehnologija; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  nauke i tehnologija u cilju njihovog razvoja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnik ministrice: Jasmin Branković

Kontakt telefon sektora: 036 355 721; 036 355 740; 036 355 717; 036 355 718; 036 355 719

E-mail: jasmin.brankovic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Internacionalna nagrada za bh. naučnicu Eminu Dervišević

  11.9.2023.

  Mlada bosanskohercegovačka naučnica dr. sc. Emina Dervišević dobila je još jedno prestižno priznanje za svoj rad.  Ovaj put, dr. sc. Dervišević dobila je nagradu za najbolju prezentaciju na Svjetskom kongresu forenzičke medicine u Italiji u konkurenciji od 200 istraživača.

  Čestitamo!

 • Sretan Međunarodni dan pismenosti!!!

  8.9.2023.

  Svake godine, 8. septembra / rujna, svijet obilježava Međunarodni dan pismenosti, čiji je osnovni cilj upozoriti na, još uvijek prisutan, problem nepismenosti.

  Međunarodni dan pismenosti inicijativa je UNESCO-a utemeljena davne 1965. godine, s ciljem podsjećanja međunarodne zajednice na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnoj razini. Na ovaj se dan, različitim aktivnostima, slavi pismenost, ali i podsjeća da je pismenost ljudsko pravo implicitno sadržano u pravu na obrazovanje.

 • S A U Č E Š Ć E u povodu smrti akademika Berislava Topića

  6.9.2023.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke uputilo je izraze saučešća Akademiji nauka i umjetnosti BiH i akademiku Murisu Čičiću, predsjedniku, u povodu smrti akademika Berislava Topića.

 • Javni pozivi Ministarstva civilnih poslova BiH

  28.8.2023.

  Obavještavamo sve zainteresirane da su na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljeni javni pozivi koji se tiče, između ostalog, i Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu, kao i Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu.

 • Osigurano 2 miliona maraka za naučne i kulturne institucije od značaja za BiH te akademije nauka i umjetnosti

  14.7.2023.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke osiguralo je i ove godine sredstva za institucije nauke i kulture od značaja za BiH u ukupnom iznosu od 1,1 milion maraka. 

  Ugovori su potpisani sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom BiH (550.000,00 KM) i Zemaljskim muzejom BiH (270.000,00 KM) te Kinotekom BiH i Bibliotekom za slijepa i slabovidna lica u BiH (po 90.000,00 KM), čime se osigurava kontinuitet rada ovih institucija, kao i održavanje djelatnosti na dostignutom nivou. Također, ugovor u vrijednosti od 100 hiljada maraka potpisan je i sa Akademijom nauka i umjetnosti BiH za podršku u realizaciji II. faze projekta izrade Portala „Baština ANU BiH“.

Stranica 2 od 25