Visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na: planiranje i koordiniranje razvojnih strategija visokog obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj visokog obrazovanja u Federaciji BiH u pogledu kadrovskih potencijala, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za izvođenje obrazovnog i naučnog procesa na visokoškolskim ustanovama, nastavnih planova i programa i pedagoških standarda i  normativa; učešće studenata u procesima odlučivanja i ostalim segmentima rada na visokoškolskim institucijama i aktivnosti studentskog organizovanja; studentski standard; usklađivanje upisne politike sa tržištem rada; kvalitetu visokog obrazovanja i akreditaciju visokoškolskih ustanova; razvoj bibliotečke djelatnosti na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH; reformu sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH – Bolonjski proces; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  visokog obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje visokog obrazovanja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministrice: Angela Petrović

Kontakt telefon sektora: 036 355 746; 036 355 745; 036 355 723

E-mail: angela.petrovic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Raspisan javni poziv za podrške u oblasti obrazovanja i nauke u 2023. godini

  23.5.2023.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za (su)finansiranje programa iz oblasti obrazovanja i nauke za 2023. godinu, koji je otvoren do 02.06.2023. godine.

   

 • J A V N I P O Z I V za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije BiH u 2023. godini

  10.5.2023.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije BiH u 2023. godini.

  Rok za dostavljanje prijava je petak, 02. 06. 2023. godine.

 • Web3 i blockchain su tehnologije budućnosti digitalnog svijeta

  10.5.2023.

  Na konferenciji ''Web3 i blockchain u BiH, koja je održana u srijedu, 10.05.2023. godine, u Mostaru, u organizaciji Intera Tehnološkog Parka (Intera TP) i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, naglašena je važnost praćenja globalnih trendova te razvoja upotrebe ovih tehnologija i potrebi digitalizacije u BiH, a razgovarano i o vizama za digitalne nomade u BiH.

 • Za programe obrazovanja i nauke skoro 11 miliona KM

  13.4.2023.

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 358. sjednici, održanoj u četvrtak, 13.04.2023. godine, u Mostaru, na prijedlog Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava dijela tekućih transfera utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 10.998.000 KM.

 • Otpis duga za korisnike studentskih zajmova

  12.4.2023.

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 30.3.2023. godine usvojila Zaključak V.broj: 446/2023 kojim se otpisuju potraživanja od korisnika studentskih zajmova za koje se na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih utvrdi da su preminuli. Potrebno je da članovi porodice dostave dokaz na osnovu kojeg će se korisniku zajma otpisati dug.

Stranica 1 od 7