Visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na: planiranje i koordiniranje razvojnih strategija visokog obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj visokog obrazovanja u Federaciji BiH u pogledu kadrovskih potencijala, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za izvođenje obrazovnog i naučnog procesa na visokoškolskim ustanovama, nastavnih planova i programa i pedagoških standarda i  normativa; učešće studenata u procesima odlučivanja i ostalim segmentima rada na visokoškolskim institucijama i aktivnosti studentskog organizovanja; studentski standard; usklađivanje upisne politike sa tržištem rada; kvalitetu visokog obrazovanja i akreditaciju visokoškolskih ustanova; razvoj bibliotečke djelatnosti na visokoškolskim ustanovama u Federaciji BiH; reformu sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH – Bolonjski proces; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  visokog obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje visokog obrazovanja; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Kontakt telefon Sektora: 036 355 702; 036 355 723

E-mail: info@fmon.gov.ba; kabinet@fmon.gov.ba

 

Obavijesti

 • Nova akademska 2023/2024. godina u Federaciji BiH

  29.9.2023.

  Nova akademska 2023/2024. godina u Federaciji BiH počet će u ponedjeljak, 02.10.2023. godine, osim na Univerzitetu u Zenici gdje je početak nastave prolongiran za sedam dana, odnosno za 09.10.2023. godine, zbog radova za rekonstrukciji zeničkog Studentskog centra.

   

 • Od danas u funkciji nova email adresa za prijave eventualnih grešaka u odobrenim udžbenicima u FBiH

  13.9.2023.

   Pozivamo prosvjetne radnike i sve zainteresirane da prijave uočene greške i nepravilnosti, te na taj način daju svoj doprinos. Sektor za udžbeničke politike koji će se aktivno baviti problematikom udžbeničke politike, FMON će uspostaviti do kraja ove godine, a kojeg je politika predhodne Vlade FBiH ukinula

 • Ministrica obrazovanja i nauke FBiH prof. dr. Jasna Duraković sastala se s direktoricom United World College in Mostar

  13.9.2023.

  Na sastanku ministrice prof. dr. Jasne Duraković i gospođe Sonia Rawat, direktorice United World College u Mostaru predstavljeni su projekti na kojima će ove dvije institucije sarađivati u narednom periodu, te su razmotrene moguće sinergije u oblasti visokog obrazovanja.

 • Ispraćaj u penziju dugogodišnje uposlenice ministarstva

  12.9.2023.

  Danas smo u penziju ispratili uposlenicu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke - pomoćnicu ministrice za visoko obrazovanje Angelu Petrović.

 • Sretan Međunarodni dan pismenosti!!!

  8.9.2023.

  Svake godine, 8. septembra / rujna, svijet obilježava Međunarodni dan pismenosti, čiji je osnovni cilj upozoriti na, još uvijek prisutan, problem nepismenosti.

  Međunarodni dan pismenosti inicijativa je UNESCO-a utemeljena davne 1965. godine, s ciljem podsjećanja međunarodne zajednice na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnoj razini. Na ovaj se dan, različitim aktivnostima, slavi pismenost, ali i podsjeća da je pismenost ljudsko pravo implicitno sadržano u pravu na obrazovanje.

Stranica 1 od 9