Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na:  planiranje i koordiniranje razvojnih strategija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH naročito u pogledu obuhvata djece predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem, mreže ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za provođenje odgojno – obrazovnog procesa, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i  normativa i sl; uvođenje inovacija i provođenje posebnih programa u odgojno - obrazovnom procesu; nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedodžbi i diploma; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministra: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Javni poziv za finansiranje projekata i programa iz sredstava dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću

  23.3.2022.

  Iz  dijela prihoda ostvarenih u Budžetu FBiH po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti raspisuje Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata i programa koji se odnose na

 • I ove godine nagrađeni najbolji učenici u FBIH

  14.12.2021.

  U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u Sarajevu je, u utorak, 14.12.2021. godine, održana svečana dodjela nagrada najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine u školskoj 2020/2021. godini.

 • Počela Konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u FBiH

  3.12.2021.

  Konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH - Postignuća, izazovi i perspektive, otvorena je u četvrtak, 02.12.2021. godine, u Sarajevu. Dvodnevni naučni skup organizira UNICEF-a za BiH, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije, a u saradnji s federalnim ministarstvima obrazovanja i nauke, zdravstva te rada i socijane politike. 

 • Radna posjeta Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

  1.12.2021.

  U okviru službenih posjeta kantonalnim ministarstvima obrazovanja, predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Alden Kajtaz i Nadija Bandić, 22. 11. 2021. godine posjetili su Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, gdje su sa ministrom Alminom Hopovcem i saradnicima razgovarali o aktuelnim reformskim procesima u oblasti odgoja i obrazovanja u ovom kantonu i u Federaciji BiH,  te o neophodnosti da se obrazovne  politike što više ujednače i harmoniziraju, kako bi se postigla horizontalna i vertikalna prohodnost učenika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 • Održan okrugli stol „Sveobuhvatno obrazovanje o zdravlju mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine”

  19.11.2021.

  U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti i Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija BiH (UNFPA), u Mostaru je u petak, 19.11.2021. godine, održan okrugli stol o temi „Sveobuhvatno obrazovanje o zdravlju mladih u Federaciji BiH“.

Stranica 2 od 16