Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na:  planiranje i koordiniranje razvojnih strategija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH naročito u pogledu obuhvata djece predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem, mreže ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za provođenje odgojno – obrazovnog procesa, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i  normativa i sl; uvođenje inovacija i provođenje posebnih programa u odgojno - obrazovnom procesu; nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedodžbi i diploma; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministrice: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Saopćenje za javnost

  11.9.2023.

  Želimo izraziti zahvalnost svim medijima koji su danas pokazali interesovanje za ovu značajnu obrazovnu temu. 

  S obzirom na široko interesovanje, želimo naglasiti da je FMON već prepoznalo problematiku loših, zastarjelih i netačnih udžbenika u našem obrazovnom sistemu. Ovaj slučaj, koji je danas u fokusu, nažalost, nije usamljeni incident.

 • Sretan Međunarodni dan pismenosti!!!

  8.9.2023.

  Svake godine, 8. septembra / rujna, svijet obilježava Međunarodni dan pismenosti, čiji je osnovni cilj upozoriti na, još uvijek prisutan, problem nepismenosti.

  Međunarodni dan pismenosti inicijativa je UNESCO-a utemeljena davne 1965. godine, s ciljem podsjećanja međunarodne zajednice na status pismenosti i obrazovanja odraslih na globalnoj razini. Na ovaj se dan, različitim aktivnostima, slavi pismenost, ali i podsjeća da je pismenost ljudsko pravo implicitno sadržano u pravu na obrazovanje.

 • Saopćenje za javnost FMON / Početak nove školske godine

  31.8.2023.

  U ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, želim srdačno pozdraviti sve nastavnike i učenike na početku ove nove školske godine. Prof. dr. Jasna Duraković i njen tim saradnika vam žele uspješan start u ovoj fazi učenja i razvoja.

 • Sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole bit će refundirana kantonima iz Budžeta Federacije BiH

  21.8.2023.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obavještava javnost i kantonalna ministarstva obrazovanja da će sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole biti refundirana iz Budžeta Federacije BiH.

   Ističu da je Vlada Federacije BiH u ovom trenutnku garant kantonalnim ministarstvima da će sredstva biti uplaćena odmah nakon usvajanja rebalansa federalnog budžeta.

 • Radionica na temu integracije obrazovanja o životnim vještinama u obrazovanju i osposobljavanju nastavnika

  21.8.2023.

  Sarajevo je domaćin regionalne Radionice na temu integracije edukacije o životnim vještinama u obrazovanju i osposobljavanju nastavnika osnovnih i srednjih škola, u organizaciji Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija i njemačkog Saveznog centra za zdravstveno obrazovanje. Cilj radionice je pružiti potrebno znanje i alate za uvođenje i unapređenje nastavnog i vannastavnog obrazovanja o zdravim životnim stilovima i vještinama u okviru programa za obrazovanje i osposobljavanje nastavnika učesnicima iz cijele regije istočne Evrope i centralne Azije, a koji se primjenjuju u visokoškolskim ustanovama na kojima se obrazuju nastavnici osnovnog i srednjeg obrazovanja, koji će biti u stanju djelotvorno pružiti visokokvalitetno sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti.

Stranica 2 od 30