Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na:  planiranje i koordiniranje razvojnih strategija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH naročito u pogledu obuhvata djece predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem, mreže ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za provođenje odgojno – obrazovnog procesa, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i  normativa i sl; uvođenje inovacija i provođenje posebnih programa u odgojno - obrazovnom procesu; nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedodžbi i diploma; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministra: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Javni poziv iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja: Evidencija neodgovarajućih i nepotpunih prijava za Program 1

  7.10.2022.

  U vezi s Javnim pozivom za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2022. godini objavljujemo Evidenciju nepotpunih prijava i prijava koje nisu zadovoljile propisane uslove navedene u Javnom pozivu u okviru Programa 1. Podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija.

 • Realizacija Programa „Zdravo jedi, zdravo rasti“

  7.10.2022.

  JU „Dječije obdanište“ Živinice, JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Dječija radost“ Doboj Istok i Osnovna škola „Teočak“ postaju dio mreže odgojno- obrazovnih ustanova u kojima se unapređuje pristup zdravlju djece i osigurava njihov optimalni rast i razvoj

 • Svjetski dan nastavnika – 5. oktobar/listopad

  4.10.2022.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti čestita Svjetski dan nastavnika – 5. oktobar/listopad, te ovom prilikom izražava zahvalnost svim prosvjetnim radnicima za nesebičan trud, zalaganje, posvećenost i istrajnost u odgajanju i obrazovanju djece i mladih.

 • Svečano otvoren Srednjoškolski centar u Travniku

  30.9.2022.

  Premijer Federacije BiH Fadil Novalić u četvrtak, 29.09.2022. godine, u Travniku je, zajedno s načelnikom ove općine Kenanom Dautovićem, te premijerom Srednjobosanskog kantona Tahirom Lendom i kantonalnim ministrom obrazovanja, nauke i kulture Bojanom Domićem, svečano otvorio Srednjoškolski centar u Travniku.

 • Program „Odgojno-obrazovne ustanove, prijatelji zdrave ishrane“ - „Zdravo jedi, zdravo rasti“

  20.9.2022.

  Dana 19. 9. 2022. godine,  u JU „Dječiji vrtić“ Maglaj i JU Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Zenica, održane su uvodne radionice posvećene programu „Odgojno-obrazovne ustanove - prijatelji zdrave ishrane“ u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Stranica 3 od 20