Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na:  planiranje i koordiniranje razvojnih strategija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH naročito u pogledu obuhvata djece predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem, mreže ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za provođenje odgojno – obrazovnog procesa, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i  normativa i sl; uvođenje inovacija i provođenje posebnih programa u odgojno - obrazovnom procesu; nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedodžbi i diploma; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministrice: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Započeo rad na izradi sveobuhvatne Strategije za prevenciju ovisnosti u FBiH

  7. 5. 2024.

  Prvim sastankom Radne grupe za izradu sveobuhvatne Strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2024-2034. godina, održanom u Sarajevu 30.04.2024.godine, započet je proces na uspostavljanju standardizirane prevencije i ulaganju resursa u djelotvorne intervencije u ovoj oblasti.

 • Promocija knjige "Bosanski lonac" autora Benjamina Hedžića

  17. 4. 2024.

  U prepunoj sali Dječije kuće Novo Sarajevo, u utorak navečer, 16.04.2024. godine, održana je promocija dječije knjige "Bosanski lonac" autora Benjamina Hedžića. Autor, koji je inače i savjetnik federalne ministrice obrazovanja i nauke za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, istaknuo je da knjiga ima cilj edukovati djecu da traže sličnosti sa drugima umjesto da ističu razlike, te je opisao "Bosanski lonac" kao poučnu priču koja promoviše kulturu različitosti kao najvrjednije zajedničko blago.

 • Izmjene i dopune Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2023/2024. godini

  15. 4. 2024.

  Odobrene su dopune i izmjene Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole, i to u dijelu Spiska gdje su, po kantonima, navedeni naslovi koji su odobreni za upotrebu na osnovu odluke kantonalnog ministarstva obrazovanja za područje njihovog kantona, u ovom slučaju za sljedeće kantone:

 • Svjetski dan osoba s Down sindromom – 21. mart/ožujak

  21. 3. 2024.

  Down Syndrome International (DSI) je službeno odredio 21. mart/ožujak kao Svjetski dan osoba s Down sindromom (WDSD), jer taj datum simbolizira tri reprodukcije 21. kromosoma (trisomija), što je glavno genetsko obilježje osoba s Down sindromom. Prvi put je obilježen 2006. godine, a tokom godina ovoj proslavi pridružile su se mnoge organizacije širom svijeta, kroz razne događaje i aktivnosti, tako da se danas obilježava u cijelom svijetu.

 • Svjetski dan poezije – 21.03.

  21. 3. 2024.

  Svjetski dan poezije (engl. World Poetry Day) UNESCO je proglasio 21.03.1999. godine radi promicanja čitanja, pisanja, objavljivanja i poučavanja poezije širom svijeta. Prvi put je obilježen 2000. godine.

Stranica 3 od 39