Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na: praćenje razvojnih strategija, stanja i organizacije obrazovnog sistema u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i ulaganja u obrazovanje; prati obrazovne potrebe; potrebe za učešćem i koordinacijom aktivnosti u planiranju, razvijanju i evaluaciji predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, a u saradnji sa kantonalnim i državnim obrazovnim vlastima, Agencijom za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, stručnim institucijama, nevladinim sektorom i međunarodnom zajednicom; doprinosi razvoju sistema predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini, približavanjem evropskim standardima kroz osiguranje jednakog pristupa obrazovanju za sve; prati, proučava i procjenjuje kvalitet finansiranja obrazovanja te predlaže mjere za njegovo unapređenje; prati, proučava i procjenjuje kvalitet finansiranja u oblasti menadžmenta u obrazovanju; daje stručnu pomoć projektima i programima u vladinom i nevladinom sektoru i prati njihovu realizaciju.  

Pomoćnica ministra: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Baza podataka o nacionalnim spomenicima za pripremu online nastave

  8.5.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je od Ministarstva civilnih poslova BiH dobilo informaciju da su na web stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika objavljene odluke o proglašenju preko 800 dobara nacionalnim spomenicima, te da ih je Komisija obavijestila o dostupnosti ove baze.

 • Poziv za učešće u predlaganju tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2021. godini

  8.5.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaprimilo je dopis „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo  kojim obavještavaju da, s ciljem obilježavanja značajnih događaja u zemlji i svijetu, afirmisanja kulturnih i prirodnih vrijednosti u Bosni i Hercegovini, odnosno obilježavanja značajnih jubileja (25, 50, 75, 100, 125, 150 i više godina) i datuma iz nacionalne i svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnosti, te značajnih sportskih i drugih manifestacija, „JP BH POŠTA“ d.o.o.

 • Digitalna sredstva za učenje na daljinu – neformalno obrazovanje

  13.3.2020.

  Zbog novonastale situacije koja se odnosi na zaštitu učenika i sprečavanje širenja bolesti nastale koronavirusom (COVID-19) te naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva od 11.03.2020. godine u kojoj se u tački 1. nalaže kantonalnim kriznim štabovima da u skladu sa procjenom epidemiološke situacije na području kantona, donesu naredbe o obustavi nastave u osnovnim, srednjim i visokoškolskim obrazovnim ustanovama u trajanju od 15 dana, u određenim kantonima je već donesena odluka o obustavi nastave.

 • Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2018/19. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine

  9.11.2018.

  Informacija o upisu učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2018/19. godini u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • Poziv za učešće u Pestalozzi programu obuke u 2017. godini

  25.1.2017.

  Pestalozzi program svake školske godine pruža mogućnost stručnim osobama u oblasti obrazovanja (nastavnicima, profesorima, direktorima u osnovnim i srednjim školama, inspektorima, savjetnicima, pedagozima, dječijim psiholozima i autorima školskih udžbenika) da se prijave i besplatno učestvuju na seminarima i radionicama koji se održavaju u državama potpisnicama Evropske kulturne konvencije.

Stranica 3 od 3