Ministarstvo

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: info@fmon.gov.ba, kabinet@fmon.gov.ba

 

Ministrica: Elvira Dilberović

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti: predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja; nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnog osoblja; udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje; implementacije Bolonjskog procesa; naučnoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; đačkog i studenskog standarda; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; kordiniranja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti; razvoja naučnoistraživačkih organizacija; podsticanja fundamentalnih primjenjenih istraživanja; razvoja investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenja inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; koordiniranja u ostvarivanju prava mladih u oblasti obrazovanja i nauke i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

 

Obavijesti

 • Razgovor s naučnicom/znanstvenicom

  17.4.2018.

  U sklopu dvodnevne Naučne konferencije „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“, u petak,13.04.2018. godine, održan je i Razgovor s naučnicom/znanstvenicom, uz sudjelovanje: acc.prof.dr. Mirsade Hukić, prof.dr. Tatjane Ljujić-Mijatović i prof.dr.sc. Marije Čutura.

 • U Mostaru otvorena Konferencija o bh.naučnicama

  13.4.2018.

  U Mostaru je u petak, 13.04.2018. godine, otvorena Naučna konferencija pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva.

 • Predstavljena knjiga „Beogradski Gajret Osman Đikić“

  13.4.2018.

  U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u Mostaru je u četvrtak, 12.04.2018. godine, predstavljena knjiga ''Beogradski Gajret Osman Đikić'', autora dr. Nadira Dacića.

 • Ministrica Dilberović primila Celila Gungora

  12.4.2018.

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović primila je u četvrtak, 12.04.2018. godine, u prostorijama Ministarstva, u Mostaru, delegaciju Turske, na čelu sa generalnim direktorom turske Direkcije za specijalno obrazovanje Celilom Gungorom.

 • JAVNI POZIV za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH u 2018. godini

  10.4.2018.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je, na osnovu Odluke Federalne ministrice obrazovanja i nauke broj: 05-39-1281/18 od  03. 04. 2018. godine, raspisalo Javni poziv za dodjelu podrške programima i projektima institucija nauke i kulture od značaja za BiH u 2018. godini.

Stranica 3 od 75