Ministarstvo

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: info@fmon.gov.ba, kabinet@fmon.gov.ba

 

Ministrica: Elvira Dilberović

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti: predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja; nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnog osoblja; udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje; implementacije Bolonjskog procesa; naučnoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; đačkog i studenskog standarda; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; kordiniranja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti; razvoja naučnoistraživačkih organizacija; podsticanja fundamentalnih primjenjenih istraživanja; razvoja investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenja inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; koordiniranja u ostvarivanju prava mladih u oblasti obrazovanja i nauke i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

 

Obavijesti

 • Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti dodijelilo 1,28 miliona KM za oblast nauke

  28.5.2018.

  U organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke / znanosti, u ponedjeljak, 28.05.2018. godine, u Mostaru, upriličeno je potpisivanje ugovora o finansiranju / sufinansiranju programa i projekata u oblasti nauke u 2018. godini od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine.

 • Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Marbo Product uručili prvu donaciju lopti

  25.5.2018.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i Kompanija PepsiCo potpisali su u utorak, 22.05.2018. godine, u Mostaru, Protokol o saradnji o doniranju lopti za ekipne sportove (nogomet, rukomet, košarka i odbojka) osnovnim školama i odgojno-obrazovnim ustanovama za djecu sa posebnim potrebama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 • Sarajevski samit inovacija 2018.

  8.5.2018.

  Bosna i Hercegovina najmanje ulaže u razvoj i istraživanje od svih zemalja u regionu: istaknuto je na Sarajevskom samitu inovacija 2018. koji je otvoren u ponedjeljak, 07.05.2018. godine, u Sarajevu.

 • OBAVIJEST u vezi sa izdavanjem potvrda u postupku oslobađanja od plaćanja carine

  4.5.2018.

  Budući da je dana 25.04.2018. godine stupila na snagu nova Odluka o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dadžbina (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj 24/18), obavještavamo sve dosadašnje suradnike - podnositelje zahtjeva za izdavanje odgovarajuće potvrde u postupku oslobađanja od plaćanja carine pod posebnim uslovima, da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke više nije ovlašteno postupati u opsegu i sadržaju u kojem je to do sada radilo.

 • U Mostaru održana sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti u FBiH

  24.4.2018.

  U Mostaru je održana 10.sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji Bosne i Hercegovine na kojoj je, između ostalog, bilo riječi i o izradi Okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Stranica 2 od 75