MEĐUNARDNI PROJEKTI

Erasmus+ projekat:  Jačanje internacionalizacija u visokom obrazovanju u BiH  (STINT)

Datum obavijesti: 06/11/2017

Projekat Jačanje internacionalizacija u visokom obrazovanju u BiH (Strengthening of Internationalisation in BiH Higher Education – STINT) finansira Erasmus+ program EU u okviru ključne aktivnosti 2 - Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja, a za aktivnost jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja (broj projekta 561874-EPP-1-2015-1-BE-EPPKA2-CBHE-SP).

Projekat STINT naglašava i bavi se problemima koji se odnose na neusklađenosti postupaka priznavanja kvalifikacija u skladu s međunarodnim dokumentima unutar Evropskog prostora visokog obrazovanja (EHEA). Postojeće zakonodavstvo u BiH koje se odnosi na priznavanje stranih kvalifikacija nije u potpunosti usklađeno s Lisabonskom konvencijom o priznavanju. Bez usklađenog postupka priznavanja mobilnost studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja ne može se ostvariti na prikladan način. Mehanizmi priznavanja predstavljaju kamen temeljac internacionalizacije visokog obrazovanja i mobilnosti.

Erasmus+ projekat:  Jačanje internacionalizacija u visokom obrazovanju u BiH  (STINT)