Predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje

Sektor za predškolsko, osnovno isrednje obrazovanje vrši poslove i zadatke  koji se odnose na:  planiranje i koordiniranje razvojnih strategija predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, te predlaganje sistemskih rješenja, odgovarajućih mjera i aktivnosti za njihovu implementaciju; praćenje stanja i poduzimanje aktivnosti za razvoj predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Federaciji BiH naročito u pogledu obuhvata djece predškolskim, osnovnim i srednjim obrazovanjem, mreže ustanova predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, stanja infrastrukture i kvaliteta uslova za provođenje odgojno – obrazovnog procesa, nastavnih planova i programa, pedagoških standarda i  normativa i sl; uvođenje inovacija i provođenje posebnih programa u odgojno - obrazovnom procesu; nostrifikaciju i ekvivalenciju inozemnih školskih svjedodžbi i diploma; vođenje postupaka i izdavanje odgovarajućih akata iz djelokruga rada Sektora; pripremu, realizaciju i evaluaciju programa i projekata iz oblasti  predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u cilju razvoja obrazovnog sistema u Federaciji BiH; planiranje, analizu i nadzor sredstava tekućih transfera za finansiranje predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Sektora.

Pomoćnica ministra: Nadija Bandić

Kontakt telefon sektora: 036 355 712, 036 355 735; 036 355 705; 036 355 722; 036 355 737; 036 355 743

E-mail: nadija.bandic@fmon.gov.ba

Obavijesti

 • Online konferencija „Učitelji i nastavnici budućnosti“

  23.6.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je zaprimilo informaciju UNICEF-a BiH o tome da će se 29.06.2020. godine  održati online konferencija Učitelji i nastavnici budućnosti.

 • UNICEF – Smjernice za ponovno otvaranje predškolskih ustanova

  17.6.2020.

  Ministarstvo civilnih poslova BiH je obavijestilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da je UNICEF za Evropu i Centralnu Aziju izradio Smjernice za otvaranje predškolskih ustanova nakon pandemije COVID-19.

 • UNESCO Međunarodne nagrade za pismenost za 2020. godinu

  29.5.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaprimilo je od Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine obavijest da je Državna komisija za saradnju BiH sa UNESCO-om proslijedila poziv UNESCO-a za Međunarodne nagrade za pismenost za 2020. godinu.

 • Priručnik za nastavnike/nastavnice: Poučavanje za demokratsku kulturu kroz online nastavu

  20.5.2020.

  Ministarstvo civilnih poslova BiH obavijestilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da je Ured Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini izradio Priručnik za nastavnike/nastavnice: Poučavanje o kompetencijama za demokratsku kulturu kroz online nastavu. Priručnik je napisan tako da ga mogu koristiti sve škole u Bosni i Hercegovini  tokom izvođenja online nastave, a može se koristiti i za pripremu redovne nastave.

 • Takmičenje u građanskom poduzetništvu za 2020. godinu

  15.5.2020.

  Ministarstvo civilnih poslova BiH obavijestilo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da je Poduzetnički kampus (the Entrepreneurship Campus) objavio otvoreni poziv za dostavu prijava na Takmičenje u građanskom poduzetništvu za 2020. godinu.

Stranica 17 od 20