Ministarstvo

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: info@fmon.gov.ba, kabinet@fmon.gov.ba

 

Ministrica: Elvira Dilberović

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti: predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja; nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnog osoblja; udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje; implementacije Bolonjskog procesa; naučnoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; đačkog i studenskog standarda; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; kordiniranja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti; razvoja naučnoistraživačkih organizacija; podsticanja fundamentalnih primjenjenih istraživanja; razvoja investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenja inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; koordiniranja u ostvarivanju prava mladih u oblasti obrazovanja i nauke i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

 

Obavijesti

 • Praksa studenata politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

  27.5.2015.

  Deset studenata pete godine politologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, u periodu od 18.05. do 26.05.2015. godine, uspješno je obavilo studentsku  praksu u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke.

 • Ministrica Dilberović na svečanom otvaranju obnovljene OŠ „Aleksa Šantić u Sarajevu

  27.5.2015.

  Presijecanjem vrpcem, u ponedjeljak, 25.05.2015.godine, svečano je otvoren obnovljeni objekt i sportski tereni Osnovne škola „Aleksa Šantić“, u Sarajevu. Vrpcu je presijekla federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović , zajedno sa turskim ambasadorom u BiH, NJ.E. Cihadom Erginayem, predstavnicima TIKE – među kojima je bio i zamjenik generalnog direktora TIKA-e za Balkan i istočnu Evropu Mahmut Cevik -  te ministrom za obrazovanje, nauku i mlade KS Elvirom Kazazovićem, načelnicima sarajevskih općina i direktorom Škole Muamerom Tinjkom.

 • Akcioni plan Vijeća Evrope za BiH (2015-2017)

  27.5.2015.

  Ovaj Akcioni plan je strateški i sektorski programski instrument koji omogućava inkluzivan i koherentan pristup saradnji. Cilj mu je da pruži podršku BiH u ispunjavanju preostalih
  zakonskih i konkretnih obaveza kao države članice Vijeća Evrope i da pomogne da se zakoni, institucije i prakse BiH dodatno usklade sa evropskim standardima u oblastima ljudskih prava, vladavine prava i demokratije.

 • Predstavljen Akcioni plan Vijeća Evrope za BiH (2015-2017)

  27.5.2015.

  Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović prisustvovala je predstavljanju Akcionog plana Vijeća Evrope za BiH za period 2015. – 2017. godine, koji će omogućiti inkluzivan i koherentan pristup saradnji Vijeća Evrope i Bosne i Hercegovine.

 • RANI RAST I RAZVOJ: Predstavljeni materijali jedinstveni za Bosnu i Hercegovinu

  25.5.2015.

  U skladu s potpisanim Protokolom o saradnji u oblasti ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine i usvojenoj Strategiji i Politici za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH, 22. maja 2015. godine, organizirana je Promocija materijala koji će stručnjacima, davaocima usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite, predškolskog odgoja i obrazovanja i socijalne zaštite, kao i roditeljima, prvi put na jedinstven način omogućiti adekvatno praćenje ranog rasta i razvoja djece.

Stranica 78 od 85