Ministarstvo

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke

dr. Ante Starčevića bb, Mostar
Telefon: +387 36 355-700
Fax: +387 36 355-742
Web: www.fmon.gov.ba
E-mail: info@fmon.gov.ba, kabinet@fmon.gov.ba

 

 

Djelokrug

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke vrši upravne, stručne i druge poslove utvrđene zakonom, a koji se odnose na koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti: predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, pedagoških standarda i prostornih normativa, opreme i nastavnih sredstava predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja; nostrifikacije i ekvivalencije inostranih školskih svjedodžbi i diploma; stručnog obrazovanja i usavršavanja nastavnog osoblja; udžbenika za osnovno i srednje obrazovanje; implementacije Bolonjskog procesa; naučnoistraživačkog rada na unapređenju odgojno-obrazovnog rada; đačkog i studenskog standarda; razvoja naučno-istraživačke djelatnosti; kordiniranja naučnoistraživačkih i istraživačkorazvojnih aktivnosti; razvoja naučnoistraživačkih organizacija; podsticanja fundamentalnih primjenjenih istraživanja; razvoja investicionih tehnologija i kadrova u naučnoistraživačkoj djelatnosti; praćenja inovacija, razvoja i unapređenja tehnologija; koordiniranja u ostvarivanju prava mladih u oblasti obrazovanja i nauke i druge poslove utvrđene zakonom.

Unutrašnja organizacija Ministarstva:

 

Obavijesti

 • Informacija o novom programu rada Evropskog centra za moderne jezike (ECML)

  11.5.2020.

  Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine informiralo je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da su na internet stranici Evropskog centra za moderne jezike (ECML) dostupne osnovne informacije o novom programu rada ECML-a za period 2020-2023. godina pod nazivom „Inspirišući inovacije u učenju jezika: mijenjajući kontekste, razvijajući kompetencije“ (Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences).

 • UNESCO Globalna mreža gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika

  8.5.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je dobilo obavještenje od Ministarstva civilnih poslova BiH da je UNESCO otvorio poziv za dostavljanje prijava za članstvo u UNESCO Globalnoj mreži gradova koji ulažu u obrazovanje svojih stanovnika (UNESCO Global Network of Learning Cities – GNLC). U obavještenju je navedeno da su Živinice prvi grad iz Bosne i Hercegovine koji je primljen u članstvo u navedenoj mreži.

 • Baza podataka o nacionalnim spomenicima za pripremu online nastave

  8.5.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je od Ministarstva civilnih poslova BiH dobilo informaciju da su na web stranici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika objavljene odluke o proglašenju preko 800 dobara nacionalnim spomenicima, te da ih je Komisija obavijestila o dostupnosti ove baze.

 • Poziv za učešće u predlaganju tema i motiva za Godišnji program izdanja prigodnih i redovnih poštanskih maraka u 2021. godini

  8.5.2020.

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke zaprimilo je dopis „JP BH POŠTA“ d.o.o. Sarajevo  kojim obavještavaju da, s ciljem obilježavanja značajnih događaja u zemlji i svijetu, afirmisanja kulturnih i prirodnih vrijednosti u Bosni i Hercegovini, odnosno obilježavanja značajnih jubileja (25, 50, 75, 100, 125, 150 i više godina) i datuma iz nacionalne i svjetske historije, književnosti, nauke i umjetnosti, te značajnih sportskih i drugih manifestacija, „JP BH POŠTA“ d.o.o.

 • Prevencija rizika od korupcije u stanju prirodne nesreće u BiH u procesu javnih nabavki

  8.5.2020.

  Antikorupcionom timu Vlade FBiH dana 21.04.2020. godine dostavljena je Inicijativa za prevenciju korupcije u okviru sistemskog odgovora na pandemiju COVID 19, upućena od Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, aktom broj: 06-14-1-176-2/20 od 06.04.2020. godine.

Stranica 5 od 101