Javni pozivi Ministarstva civilnih poslova BiH

Datum obavijesti: 28.08.2023

Obavještavamo sve zainteresirane da su na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljeni javni pozivi koji se tiče, između ostalog, i Podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu, kao i Javni konkurs za raspored sredstava iz tekućeg granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu.

Link: http://www.mcp.gov.ba/Publication/Read/o-b-a-v-i-j-e-s-t?pageId=97

Odnosno, tekstovi svih konkursa, pa i navedenih, mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine:

 http://mcp.gov.ba/Publication/Category/sve-vijesti?category=2