Stipendije Vlade Arapske Republike Egipat i Univerziteta Al-Azhar za akademsku 2015/2016. godinu

Datum obavijesti: 03/04/2015

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostavilo je informaciju Ambasade Arapske Republike Egipat u Sarajevu, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, da Vlada AR Egipat i Univerzitet Al-Azhar nudi 23 stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine koji žele studirati na egipatskim univerzitetima u akademskoj 2015/2016. godini:

  • tri stipendije za dodiplomske studije,
  • tri stipendije za postdiplomske studije,
  • tri stipendije za učenje arapskog jezika,
  • 14 stipendija na Institutu Al-Azhar.

Sve dodatne informacije o stipendijama zainteresirani kandidati mogu dobiti kontaktirajući egipatsku ambasadu u Sarajevu na tel: 033 666498.

Aplikacije se podnose Ambasadi AR Egipat najkasnije do 15.6.2015. godine.

Nota Ambasade AR Egipat u Sarajevu s uvjetima i dokumentima potrebnim za apliciranje

Aplikacijski obrazac (na arapskom jeziku)