Radna posjeta Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona

Datum obavijesti: 01/12/2021

U okviru službenih posjeta kantonalnim ministarstvima obrazovanja, predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Alden Kajtaz i Nadija Bandić, 22. 11. 2021. godine posjetili su Ministarstvo obrazovanja, nauke,kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, gdje su sa ministrom Alminom Hopovcem i saradnicima razgovarali o aktuelnim reformskim procesima u oblasti odgoja i obrazovanja u ovom kantonu i u Federaciji BiH,  te o neophodnosti da se obrazovne  politike što više ujednače i harmoniziraju, kako bi se postigla horizontalna i vertikalna prohodnost učenika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Razgovarano je i o prioritetnim aktivnostima ovog kantonalnog ministarstva u narednom periodu, u kojima će fokus biti stavljen na obnovu i rekonstrukciju odgojno-obrazovnih ustanova, izradu kurikuluma baziranog na ishodima učenja, te digitalizaciju odgojno – obrazovnog sistema u osnovnim i srednjim školama.

Predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke prezentirali su programe podrške koji su ove godine bili usmjereni ka Ministarstvu obrazovanja nauke kulture i sporta Unsko-sanskog kantona, od kojih su najznačajniji: nabavka besplatnih udžbenika, podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija, podrška programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta javnih osnovnih i srednjih škola, podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba sa fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada, podrška školovanju djece romske nacionalnosti, podrška najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola, podrška programima zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja i programima prevencije i borbe protiv ovisnosti, podrška projektima iz obasti visokog obrazovanja i nauke, i brojnim drugim.

S obzirom na  izrazito decentraliziran i fragmentiran sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini, istaknuta je značajna uloga Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke kao koordinirajućeg ministarstva, koje se zalaže za ujednačavanje i harmonizaciju uslova za odgoj i obrazovanje u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na sastanku su najavljene i buduće aktivnosti FMON-a, te nekoliko značajnih događaja, manifestacija dodjele federalnih nagrada za nauku, konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja, manifestacija nagrađivanja najboljih učenika osnovnih i srednjih škola, te nagrađivanje najboljih studenata u Federaciji BIH.

Galerija