Radna posjeta Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona

Datum obavijesti: 19/11/2021

Predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, sekretar Ministarstva, Alden Kajtaz i pomoćnica ministra, Nadija Bandić u srijedu, 17.11.2021. godine, u toku radne posjete Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, razgovarali su sa ministrom, prof. dr sc. Spahijom Kozlićem o aktuelnim pitanjima iz oblasti odgoja i obrazovanja, reformskim aktivnostima koje su u toku na nivou Federacije BiH, te o zajedničkim prioritetima u narednom periodu.

Predstavnici Federalnog ministarstva prezentirali su programe podrške koji su ove godine bili usmjereni ka Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport  Zeničko-dobojskog kantona, od kojih su najznačajniji: nabavka besplatnih udžbenika, podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija, podrška programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta javnih osnovnih i srednjih škola, podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba sa fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada, podrška školovanju djece romske nacionalnosti, podrška najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola, podrška programima zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja i programima prevencije i borbe protiv ovisnosti, podrška projektima iz obasti visokog obrazovanja i nauke, i brojnim drugim.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kontinuirano daje podršku  i OŠ „1. mart" u Jelahu za održavanje instruktivne nastave za učenike sa područja naseljenog mjesta Vrbanjci-Kotor Varoš, a dogovorena je i zajednička posjeta resornog federalnog i kantonalnog Ministarstva ovoj školi.

Ministar Kozlić je u toku sastanka istakao nekoliko prioriteta od kojih su najvažniji: jačanje naučnoistraživačkog rada na visokoškolskim ustanovama, poboljšanje uslova u odgojno-obrazovnim ustanovama, edukacija nastavnika,  podrška razvoju inkluzivnog obrazovanja, finalizacija kurikuluma za osnovnu školu, baziranog na ishodima učenja, dualno obrazovanje, jača sprega privrednika i srednjih stručnih škola i brojne druge.

Na sastanku je istaknut značaj koordinirajuće uloge Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, posebno u procesu harmonizacije pristupa obrazovanju i ujednačavanju uslova za odgoj i obrazovanje na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Galerija