Dopuna Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2021/2022. godini

Datum obavijesti: 08/11/2021

Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH je odobrila dopunu Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2021/2022. godini, i to u poglavlju koje se odnosi na naslove koji su odobreni za upotrebu u Gimnaziji, a sve u skladu sa donesenim Rješenjem za upotrebu udžbenika Psihologija sa radionicama i vježbama za lični razvoj autorice Dženane Kalaš i Izdavačke kuće „Synopsis“ Sarajevo.

Ovaj udžbenik se odobrava za upotrebu u gimnazijama, srednjim stručnim školama medicinsko-zdravstvene struke i ostalim školama u kojima se izučava predmet Psihologija.