Predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti posjetili Ministarstvo obrazovanja HNŽ/K

Datum obavijesti: 03/11/2021

U okviru službenih posjeta kantonalnim ministarstvima obrazovanja, predstavnici Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti Alden Kajtaz i Nadija Bandić, 1.11.2021. godine, posjetili su Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije, gdje su sa ministrom  dr.sc. Rašidom Hadžovićem razgovarali o aktuelnim reformskim procesima u oblasti odgoja i obrazovanja u ovom kantonu i u Federaciji BiH,  te o neophodnosti da se obrazovne  politike što više ujednače i harmoniziraju, kako bi se postigla horizontalna i vertikalna prohodnost učenika u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Razgovarano je i o prioritetnim aktivnostima ovog kantonalnog ministarstva u narednom periodu, u kojima će fokus biti stavljen na razvoj nauke i naučno-istraživačkog rada, licenciranje nastavnika i direktora, stručno osnaživanje mobilnih timova za podršku djeci sa invaliditetom, opremanje laboratorija, kabineta i učionica u saradnji sa međunarodnim parterima, izradi kurikuluma baziranog na ishodima učenja, obuci nastavnika, udžbeničkoj politici i brojnim drugim aktivnostima koje doprinose poboljšanju kvalitete obrazovanja i nauke.

Predstavnici Federalnog ministarstva prezentirali su programe podrške koji su ove godine bili usmjereni ka resornom ministarstvu HNŽ/K, od kojih su najznačajniji: nabavka besplatnih udžbenika, podrška bibliotekama osnovnih škola radi jačanja jezičko-komunikacijskih kompetencija, podrška programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta javnih osnovnih i srednjih škola, podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba sa fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada, podrška školovanju djece romske nacionalnosti, podrška najboljim učenicima osnovnih i srednjih škola, podrška programima zaštite prava djece koja su žrtve zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja i programima prevencije i borbe protiv ovisnosti, podrška projektima iz obasti visokog obrazovanja i nauke, i brojnim drugim.

S obzirom na  izrazito decentraliziran i fragmentiran sistem obrazovanja u Bosni i Hercegovini, istaknuta je značajna uloga Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti kao koordinirajućeg ministarstva, koje se zalaže za ujednačavanje i harmonizaciju uslova za odgoj i obrazovanje u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine, koordiniranje planiranja i aktivnosti u oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja, naučno-istraživačkog rada, unapređenja odgojno-obrazovnog rada, đačkog i studentskog standarda, razvoja naučno-istraživačke djelatnosti, koordiniranja naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih aktivnosti, te harmonizacije pristupa udžbeničkoj politici u Federaciji BiH.

Na sastanku su najavljene i buduće aktivnosti FMON-a, te nekoliko značajnih događaja, kao što su okrugli sto o sveobuhvatnom zdravlju mladih u FBiH, manifestacija dodjele federalnih nagrada za nauku, konferencija o unapređenju ranog rasta i razvoja, manifestacija nagrađivanja najboljih učenika osnovnih i srednjih škola, te nagrađivanje najboljih studenata u Federaciji BIH.