Godišnja nagrada za inovativne nastavnike/ce u 2021. godini

Datum obavijesti: 08/10/2021

Centar za obrazovne inicijative Step by Step je informirao Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da je otvoren Poziv za prijave za Godišnju nagradu za inovativne nastavnike/ce u 2021. godini.

Cilj dodjele nagrade za inovativne nastavnike/ce je prepoznati i promovirati posvećene pojedince koji daju nemjerljiv doprinos razvoju odgoja i obrazovanja.

Na Poziv za prijave za Godišnju nagradu za inovativne nastavnike/ce u 2021. godini se mogu prijaviti:

  • odgajatelji/ce u predškolskom odgoju i obrazovanju;
  • učitelji/ce razredne nastave;
  • predmetni nastavnici/e u osnovnim školama;
  • predmetni nastavnici/e u srednjim školama;
  • stručni/e saradnici/e na svim nivoima odgoja i obrazovanja (pedagozi/ginje, pedagozi/psiholozi, psiholozi/psihologinje, direktori/ce, asistenti/ce u nastavi, stručni saradnici poput logopeda, defektologa i rehabilitatora te ostali koji su vezani za obrazovanje).

Rok za dostavljanje prijava je 01.11.2021. godine.

Više informacija o uslovima, kriterijima i načinu prijave na Poziv za Godišnju nagradu za inovativne nastavnike/ce u 2021. godini je dostupno u brošuri koja se može naći na linku ispod:

Poziv za prijave