Održana konferencija o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanja „Osvijetlimo OBRAZovanje“

Datum obavijesti: 05/10/2021

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke  i MyRight-Empowers people with disabilities 4. oktobra 2020. godine organizirali su  Konferenciju o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju u kontekstu ostvarenja cilja 4 Programa održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, pod simboličnim nazivom „Osvijetlimo OBRAZovanje“.

Na konferenciji je učestvovao veliki broj predstavnika obrazovnih vlasti, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija, akademske zajednice i organizacija osoba s invaliditetom kako bi procijenili  koliko je Bosna i Hercegovina napredovala prema postizanju cilja 4 Programa održivog razvoja za period 2020-2030, koji obavezuje države na kvalitetno obrazovanje i glasi: Osigurati kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnost cjeloživotnog učenja, te šta je još potrebno učiniti za postizanje ovog cilja. 

Konferenciju je otvorila Nafisa Baboo, priznata stručnjakinja za oblast inkluzivnog obrazovanja iz organizacije Light for the World. U svom izlaganju je podijelila vlastita iskustva rada na izgradnji inkluzivnog obrazovanja u različitim dijelovima svijeta. Poseban osvrt je dala na izazove s kojima se neminovno suočavaju svi učesnici u ovom procesu izgradnje obrazovnih sistema koji su prilagođeni sposobnostima svakog djeteta sa invaliditetom.

Predstavnici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Ministarstva prosvjete Republike Srpske kao i OSCE, te Vijeća Evrope su u plenarnom dijelu konferencije predstavili  doprinos koji su dali u uspostavljanju kvalitetnog i pravednog inkluzivnog obrazovanja  kao i planove za obezbjeđenje neophodne podrške koja  će omogućiti  aktivno uključenje ove najosjetljivije skupine društva  u redovni školski  sistem. 

Nadija Bandić, pomoćnica federalnog ministra obrazovanja i nauke prezentirala je niz aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke koji doprinose kvalitetnijem inkluzivnom obrazovanju, kao što su podrška programima razvijanja funkcionalnih znanja i vještina djece predškolskog uzrasta i učenika osnovnih i srednjih škola,  doprinos povećanju kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova za stvaranje inkluzivnog okruženja i razvijanja sistema podrške u inkluzivnog odgoju i obrazovanju sa fokusom na angažiranje asistenata u nastavi, projekte nabavke savremne opreme, odnosno didaktičkih sredstava za rad sa učenicima sa invaliditetom; uspostavljanje novog sistema procjene djeteta  u skladu sa Međunarodnom klasifikacijom funkcionisanja, onesposobljenja i zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije ( MKF) koji fokus stavlja na dijete, porodicu i okolinu kroz prizmu njegovih sposobnosti, potreba i interesa; nagrađivanje najboljih učenika u Federaciji BiH, podrška odličnim učenicima romske populacije, kao i studentima Romima i studentima sa invaliditetom; realizacija mnogobrojnih aktivnosti iz Strateškog plana za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u FBiH 2020-2025. godina, te učešće u izradi jedinstvenog registra djece sa invaliditetom, koji podrazumijeva interresorno uvezivanje obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite.

Na Konferenciji smo aktualizirali cijeli set ključnih pitanja iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, kao što su: šta znači inkluzivna škola u kontekstu razumne prilagodbe, kako izgleda profil inkluzivnog nastavnika, izlaze li osobe sa invaliditetom iz obrazovnog sistema sa potrebnim vještinama za zapošljavanje, šta podrazumijevaju tranzijski planovi, koliko je važna vršnjačka podrška i brojna druga, a pokušali smo odgovoriti i na ono ključno: kako osvijetliti, ili tačnije rečeno, kako osvjetlati obraz obrazovanju, kako vratiti onu humanu komponentu u odgojno-obrazovni proces, koja podrazumijeva da je svako dijete podjednako vrijedno, da svako zaslužuje prilagođavanje sadržaja, metoda i načina rada, kako bi mogao realizirati sve svoje mogućnosti, svoju jedinstvenost, rekla je pomoćnica Bandić, te pozvala sve relevantne učesnike u ovom procesu sa kantonalnog i drugih nivoa, kao i partnere iz nevladinog sektora, da, zajedno sa Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke definišu prioritetne aktivnosti u ovoj oblasti, kako bi se dao snažan doprinos uspostavljanju  inkluzivnosti, u svim segmentima života osoba sa invaliditetom.

Predstavnici akademske zajednice i nevladinih organizacija i osobe s invaliditetom koji su najbolji poznavaoci situacije u obrazovanju i onog što je potrebno unaprijediti, razgovarali su i o ključnim kompetencijama nastavnika  koji predstavljaju ključnu kariku u procesu obrazovanja, a koje su im potrebne da bi bili u stanju ostvariti postavljene ishode učenja djece s invaliditetom, te o potrebi reformiranja nastavnih planova i programa na nastavničkim fakultetima s ciljem pripreme budućih nastavnikaza odgojno-obrazovni rad u inkluzivnom odjeljenju kroz uključivanje više sadržaja i prakse iz pedagoških, psiholoških I metodičkih disciplina.

Kontinuirana edukacija nastavnika, kao i izdvajanje više finansijskih sredstava za ovu namjenu su neophodni, rekla je pomoćnica Bandić, jer nam za stvarni život inkluzije trebaju dobro osposobljeni pedagoški vizionari koji su spremni mijenjati svoju nastavnu praksu u skladu sa humanističko-razvojnim pristupom i svoj rad usmjeriti na podršku svakom djetetu, izdiferencirati nastavu, te je prilagoditi  idividualnim mogućnostima svakog djeteta.

Na panelima se također razgovaralo o sistemima podrške bez kojih nema ni inkluzivnog obrazovanja, te o kvaliteti obrazovanja koje mora osposobiti mlade osobe s invaliditetom i omogućiti im zapošljavanje kao siguran put ka smanjenju siromaštva.

Veoma je važno da o kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju, na jednom mjestu, komuniciraju i razmjenjuju iskustva svi nivoi vlasti, međunarodne organizacije, nevladin sektor, ali i same osobe s invaliditetom, kao najpozvanije da pričaju o inkluziji, izjavila je Binasa Goralija, regionalna koordinatorica MyRighta za Evropu, dodajući da je bilo krajnje vrijeme za jednu ovakvu konferenciju za koju se nada da će postati redovna.

Na konferenciji je učestvovao veliki broj predstavnika obrazovnih vlasti, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija, akademske zajednice i organizacija osoba sa invaliditetom, a  doneseni su i zaključci koji će služiti kao preporuke i prioriteti za buduće aktivnosti svih relevantnih aktera u obrazovanju kako bi ubrzali proces postizanja kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja kao uslova za ispunjenje cilja 4 Programa održivog razvoja.

Galerija