Razgovor sa naučnicima/znanstvenicima

Datum obavijesti: 24/09/2021

S ciljem populariziranja nauke i naučno-istraživačkog rada u javnosti, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH upriličili su u utorak navečer (21.09.2021. godine), Razgovor sa naučnikom/naučnicom – znastvenikom/znanstvenicom, a  sudjelovali su: acc.prof.dr. Mirsada Hukić, prof.dr. Damir Marjanović, prof.dr. Jasminka Hasić-Telalović i mr.sc. Andrej Gajić.

U razgovoru sa moderatoricom mr.sc. Sanelom Kuko, ovi bh.naučnici, između ostalog, govorili su o položaju i ulozi naučnika u današnjem bosanskohercegovačkom društvu, svojim počecima, ostvarenim rezultatima i nagradama, a cjelokupan događaj organiziran je sa željom da se istakne važna uloga, doprinos i izvanredne sposobnosti naših naučnika te oda priznanje njihovom naučnom radu.

Ukratko ćemo predstaviti naše goste, koji doprinose ne samo promociji nauke u BiH već i promociji Bosne i Hercegovine u svijetu nauke:

Akademik, prof. dr. Mirsada Hukić - U svom bogatom radnom iskustvu prešla je put od ljekara opće prakse '70-tih, preko šefa Odsjeka za parazitologiju i crijevne infekcije Univerzitetsko-kliničkog centra Tuzla, načelnice Zavoda za mikrobiologiju '90-tih u Tuzli, te 2003. šefa Instituta za mikrobiologiju, imunologiju i parazitologiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Od 2003. godine redovni je član Evropske akademije nauka (EAS), oblast biomedicina, te od 2012. dopisni član Akademije nauka i umjetnosti BiH. Posvetila je godine stručnom usavršavanju iz oblasti imunologije, bakteriologije, virusologije, u Švedskoj, Norveškoj, Švicarskoj, Srbiji i Hrvatskoj. Članica je brojnih naučnih i stručnih organizacija i udruženja u zemlji i svijetu, a izdvojit ćemo:  predstavnica BiH unutar Svjetske zdravstvene mreže. Profesorica Hukić dobitnica je najvećeg naučnog priznanja u Bosni i Hercegovini, Državne nagrade za nauku (za uspjehe u oblasti nauke na međunarodnom planu) koje je dodijelilo Ministarstvo civilnih poslova BiH. Objavila je preko 300 naučnih i stručnih radova, povezala mikrobiologe Bosne i Hercegovine i svijeta te dala ogroman doprinos izučavanju hantavirusa.

Prof. dr. Jasminka Hasić Telalović je vanredna profesorica kompjuterskih nauka na Odsjeku za Kompjuterske nauke Univerziteta Sarajevo School of Science and Technology. Obrazovala se u SAD (Univerzitet Hew Hampshire i Brown Univerzitet) i Velikoj Britaniji (Warwick Univerzitet). Već dugi niz godina predaje kompjuterske nauke na sarajevskim univerzitetima. Bavi se istraživanjima u algoritmima, kompjuterskoj grafici, vještačkoj inteligenciji i bioinformatici. Incirala je i implemetirala mnogobrojne projekte koje su podržali kako Europska komisija tako i ambasade i razvojne agencije stranih država u Bosni i Hercegovini. Pored uže akademske struke, bavi se podržavanjem usvajanja EDI - Equlaity, Diversity, and Inclusion (jednakost, raznolikost i inkluzija) principa kako u predavanjima i istraživanjima, tako i u visokom obrazovanju uopšte.

Jedna je od 22 uspješne žene u IT sektoru u BiH koje je Britanska ambasada izabrala 2018. godine kako bi  boravila u Ujedinjenom Kraljevstvu u Londonu i upoznala se sa najnovijim dostignućima u oblasti obrazovanja, biznisa I državne uprave u sektoru IT-a u Velikoj Britaniji.

Prof. dr. Damir Marjanović je redovni profesor Internacionalnog Burch univerziteta i  Univerziteta u Sarajevu. Gostujući profesor Univerziteta u Splitu, Hrvatska. Područje biomedicine i zdravstva.
Autor je i koautor 14 knjiga, publikovao je preko 250 naučnih i stručnih radova, među kojima su brojni radovi citirani više od 2600 puta. Jedan je od pionira misije Identifikacija žrtava rata u BiH. Član je Parlamenta Federacije BiH, a u periodu 2012. – 2013. bio je ministar obrazovanja i nauke Kanton Sarajevo. Znanstveni interes: molekularna antropologija, forenzična i populacijska genetika. Godine 2011. dodijelne mu je Zlatni pečat, za znanstvenika godine u Bosni i Hercegovini. Članstvo u stručnim organizacijama i udrugama: International Society of Applied Biological Science (ISABS), European Network for Life Sciences Health and the Courts (ENLSC), Genetic Association in Bosnia and Herzegovina (GENEBiH), Croatian Society for Science and Art, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.

Mr. sc. Andrej Gajić - Nagrađivani naučnik, autor, dubinski ronilac, ROV pilot, autor dokumentarnih emisija sa akademskim specijalizacijama u oblasti patobiologije i konzervacije. Trenutne studije usmjerene su na utjecaj mikroplastike, ratnog otpada i drugih oblika zagađenja na razvoj bolesti kod ajkula i raža Mediteranskog mora. Više od 10 godina rada na terenu i laboratorijskim studijama, uključujući pozicije na studijama renomiranih institucija poput National Geographic i Discovery Channel. Citiran je više od 240 puta. Imenovan je jednim od 15 najutjecajnijih znanstvenika ispod 35 godina od strane National Geographic.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, između ostalog, radi i na popularizaciji nauke i naučno-istraživačkog rada, te je Razgovor s naučnicima i zamišljen kao približavanje životnog puta naučnika i rezultata rada i istraživanja široj javnosti. Sa sagovornicima smo razgovarali o njihovom odrastanju i obrazovanju i tome da li je u ranom dobu već nešto u njihovoj osobnosti ukazivalo na to da će biti naučnici i baviti se istraživanjima upravo u toj naučnoj oblasti, ko ih je na tom putu inspirisao i sa kojim se sve izazovima danas nose naučnici u svom radu u BiH. Razgovarano je i na temu odnosa naučnika i medija, te kako približiti naučne rezultate javnosti na popularan način. Kroz razgovor su se otvorile brojne teme koje bi se dale dodatno problematizirati, od finansiranja naučno-istraživačkog rada, evaluacije projekata, primjene nauke u društvu, povezivanja nauke i privrede, do popularizacije nauke.

Galerija