Pojačati multisektorsku saradnju na rješavanju problema porodica i djece sa posebnim potrebama

Datum obavijesti: 04/06/2015

Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović prisustvovala je u utorak, 02.06.2015. godine, sastanku koji je organizirao zamjenik premijera Federacije BiH Aleksandar Remetić, povodom problema sa kojima se susreću porodice i djeca sa posebnim potrebama u sferi socijalne zaštite, inkluzije, zdravstva i obrazovanja. Sastanku je prisustvovao i federalni ministar za rad i socijalnu politiku Milan Mandilović, u ime Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkez, pomoćnik ministra, te predstavnici USAID-a, UNDP-a i UNICEF-a, kao i Udruženja URDOSA Tuzla.

Razgovarano je o multisektorskoj saradnji i jačem djelovanju u ovoj oblasti,  kao i pružanju podrške otvaranju Centra za autizam u Tuzli, čiji je inicijator Udruženje roditelja djece sa autizmom Tuzlanskog kantona (URDAS). Planirano je da se ovaj Centar, internatskog tipa, prostire na oko 750 kvadratnih metara, a moći će prihvatiti pedesetak autistične djece. Centar će uposliti 30-ak visokoobrazovnih osoba, a otvorit će vrata djeci iz cijele Bosne i Hercegovine i njihovim roditeljima.

Na sastanku je bilo riječi i boljoj povezanosti resursnih centara u Federaciji Bosne i Hercegovine, otvaranje novih centara za zdravi rast i razvoj, ali i boljoj povezanost između sektora.

Podsjetimo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je usvojila Politiku za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, a potom i  Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece 2013-2020. godine, a potpisan je i Protokol o saradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine između federalnih ministara obrazovanja i nauke, zdravstva i rada i socijalne politike. Time je posvjedočeno da se koordiniranim, zajedničkim, integriranim djelovanjem unapređuju rani rast i razvoj djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa posebnim naglaskom na marginalizirane skupine, posebno vodeći računa o njihovoj zaštiti od svih oblika diskriminacije.

Kao konkretna realizaciji svih strateških opredjeljenja uspostavljani su modeli integriranih usluga za unapređenje ranog rasta i razvoja djece - devet centara za rani rast i razvoj djece u Federaciji BiH. Centri su u lokalnim zajednicama generirali nove vrijednosti u pristupu djetetu i porodici, pružajući set besplatnih, univerzalnih, integriranih usluga za pravilan razvoj u ranom djetinjstvu. Fokus rada centara je na ranoj detekciji i intervenciji, kućnim posjetama te holističkom pristupu djetetu i porodici.