Za oblasti obrazovanja i nauke oko sedam miliona KM

rsz_dgxlwem2urp9a0r24zim.jpg

Datum obavijesti: 07/02/2020

Federalna vlada je usvojila Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, u ukupnom iznosu od oko 7.000.000,00 KM.
 
Transfer za provedbu Bolonjskog procesa vrijedan je 200.000,00 KM, od čega je 84.000,00 KM namijenjeno za podršku javnim visokoškolskim ustanovama za projekte osiguranja kvaliteta studijskih programa na prvom i drugom ciklusu studija, 105.000,00 KM kao podrška ovim ustanovama za projekte povezivanja s potrebama tržišta rada za studijske programe prvog i drugog ciklusa studija, a 11.000,00 KM su sredstva rezervi za interventne potrebe u oblasti provedbe Bolonjskog procesa.
 
Kroz transfer za finansiranje obrazovanja bit će izdvojeno 1.900.000,00 KM, od čega 500.000,00 KM za nabavku besplatnih udžbenika, 180.000,00 KM za podrške školovanju djece romske nacionalnosti, najboljim učenicima javnih osnovnih i srednjih škola u FBiH i bibliotekama osnovnih škola u nabavci školske lektire, 1.150.000,00 KM za poboljšanje uslova rada odgojno-obrazovnih ustanova, podrška projektima angažiranja Rom medijatora s ciljem povećanja obuhvata i redovnog pohađanja osnovnog obrazovanja djece romske nacionalnosti, te programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržištu rada. Sredstva rezervi u oblasti obrazovanja iznose 70.000,00 KM.
 
Finansiranju studentskog standarda namijenjeno je 1.050.000,00 KM. Od toga je 1.038.750,00 KM predviđeno za poboljšanje osnovnog i proširenog studentskog standarda, a sredstava rezervi za ove namjene iznose 11.250,00 KM.
 
Ovogodišnji transfer za Fond za studentske zajmove vrijedan je 220.000,00 KM, za oblast nauke od značaja za FBiH 1.500.000,00 KM, za institucije nauke i podsticaj naučno-istraživačkog rada od značaja za FBiH 850.000,00 KM, za institucije nauke i kulture od značaja za BiH 1.000.000,00 KM, a transfer za Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika 230.000,00 KM.
 
S korisnicima sredstava, zavisno od karaktera programa ili projekta, bit će potpisani posebni ugovori o realizaciji dodijeljenih sredstava, kojim će biti regulirani način i rokovi utroška sredstava i izvještavanje. Izuzetno, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke može, na osnovu opravdanog zahtjeva korisnika, produžiti rok realizacije pojedinog projekta, koji je određen u ugovoru, o čemu će s korisnikom sredstava biti sklopljen aneks ugovora.