Ministrica Dilberović primila predstavnice MyRight-a u BiH

Datum obavijesti: 15/10/2019

Federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović primila je u ponedjeljak, 14.10.2019. godine, u sjedištu Ministarstva, u Mostaru, predstavnice MyRight-a u BiH, predvođene gospođom Natašom Maros. Ova krovna organizacija pokreta organizacija osoba s invaliditetom Švedske, koja ima dugu tradiciju pristupa invaliditetu sa stanovišta ljudskih prava, svoje programe podrške provodi i u Bosni i Hercegovini.

Ministrica Dilberović zahvalila je ovoj organizaciji na novom četverogodišnjem ciklusu programa jačanja kapaciteta osoba s invaliditetom i njihovih organizacija (MyRight program 2018-2021).

„Pozicija ovog Ministarstva je zakonom predviđena i u toku svog dosadašnjeg rada i djelovanja potvrdili smo svoju ulogu u obrazovnom sistemu. Djelujemo kao koordinirajuće i savjetodavno tijelo, pri čemu ne osporavamo ulogu i ustavne nadležnosti kantonalnih ministarstava obrazovanja u Federaciji BiH“, podsjetila je federalna ministrica, te dodala:

Međutim, i dalje ćemo biti aktivan sudionik svih aktivnosti na pronalaženju trajnih rješenja i osiguranja inkluzivnog obrazovanja i stvaranja uvjeta za svakog učenika da se razvija u granicama svojih sposobnosti. U tom smislu, razvijat ćemo partnerstvo sa svim institucijama i organizacijama, sa zajedničkim ciljem osiguranja kvalitetnog obrazovanja za svu djecu, bez obzira na njihove različitosti“.

Sastanku je prisustvovala i gospođa Anka Izetbegović, iz NO „Duga“ te gospođa Barbara Konzet, iz Austrijske razvojne agencije. Naime, ova agencija sarađuje sa MyRighet-om i podržava inkluzivno obrazovanje kroz projekt „Kvalitetno inkluzivno obrazovanje sada!“, koje će biti usmjereno kako na jačanje kapaciteta institucija vlasti nadležnih za obrazovanje tako i na organizacije osoba s invaliditetom.

Galerija