Nakon Mostara, o ženama u nauci razgovarano i u Sarajevu

rsz_20190926_111701.jpg

Datum obavijesti: 27/09/2019

U povodu izlaska iz štampe Zbornika radova sa naučne konferencije  „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“ Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, organiziralo je u četvrtak 26.09.2019. godine, razgovor o temi „Žene u nauci“ i predstavljanje Zbornika radova. Sudjelovali su gospodin Jasmin Branković, pomoćnik ministrice za nauku i tehnologije u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti, prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu, dr. sc. Jasminka Hasić Telalović, Sarajevo School of Science and Technology, i prof. dr. Husnija Kamberović, Univerzitet u Sarajevu, a moderatorica je bila gospođa Vahida Krekić.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti je 13. i 14.04.2018. godine, u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva, organiziralo Naučnu konferenciju pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“. Na konferenciji je sudjelovalo 120 naučnica i naučnika, dok je u Zborniku objavljen 51 rad. 

Pomoćnik ministrice za nauku i tehnologije u Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti Jasmin Branković naveo je da kod nas značajno raste broj žena u istraživačkom radu i naučno-nastavnom procesu, ali da ih još nema dovoljno na rukovodnim pozicijama. „U našim projektima i programima podrške broj žena i njihovih kolega gotovo je izjednačen. Nije bilo potrebe da uvodimo dodatne programe da bismo afirmirali žene, kao takve i njihov istraživački rad“, naglasio je Branković.

Cilj ne samo Univerziteta u Sarajevu nego i kompletne naučne zajednice u Bosni i Hercegovini je privlačenje, promocija i zadržavanje žena unutar svih naučnih oblasti“, naglasila je prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu. Također, navela je da smatra da bi pojedine oblasti poput tehničkih mogle biti mnogo bolje u proporcionalnoj zastupljenosti kada su u pitanju naučnice. 

Profesor Univerziteta u Sarajevu dr. Husnija Kamberović je istakao važnost Zbornika radova sa naučne konferencije, naglasivši da on ne govori samo o doprinosu žena razvoju nauke u BiH nego i o razvoju nauke u Bosni i Hercegovini.
Zastupljene su i ljekarke, kao i žene koje su se bavile književnošću. Zbornik povezuje prošlost i sadašnjost“, naveo je profesor Kamberović i dodao da Zbornik sadrži raznovrsne radove, od radova o tome na koji način su se kroz historiju žene obrazovale u BiH, do biografija istaknutih naučnica kako onih koje su iz BiH i dale su doprinos razvoju ovdašnje nauke tako i onih koje su rođene drugdje ali su se bavile Bosnom i Hercegovinom.

Inače, spomenuti naučni skup, kao i Zbornik koji je nedavno izašao iz štampe, nastavak je aktivnosti Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti s ciljem realiziranja istraživačkog i izdavačkog projekta „Leksikon nauke u Bosni i Hercegovini“.

Galerija