Dopuna Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole za školsku 2019/2020. godinu

Datum obavijesti: 26/07/2019

Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u Federaciji BiH je odobrila dopunu Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole u školskoj 2019/2020. godini, a sve u skladu sa donesenim rješenjima za upotrebu sljedećih naslova: 

  1. udžbenika Engleski jezik FOCUS 1 Izdavačke kuće „Buybook“ iz Sarajeva (autori: Patricia Reilly, Marta Uminska i Bartosz Michalowski),
  2. radne sveske Engleski jezik FOCUS 1 Izdavačke kuće „Buybook“ iz Sarajeva (autori: Rod Fricker i Bartosz Michalowski),
  3. udžbenika Engleski jezik FOCUS 2 Izdavačke kuće „Buybook“ iz Sarajeva (autori: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw i Bartosz Michalowski),
  4. radne sveske Engleski jezik FOCUS 2 Izdavačke kuće „Buybook“ iz Sarajeva (autori: Daniel Brayshaw i Bartosz Michalowski),
  5. udžbenika Engleski jezik FOCUS 3 Izdavačke kuće „Buybook“ iz Sarajeva (autori: Sue Kay, Vaughan Jones i Daniel Brayshaw),
  6. radne sveske Engleski jezik FOCUS 3 Izdavačke kuće „Buybook“ iz Sarajeva (autori: Daniel Brayshaw i Bartosz Michalowski),
  7. udžbenika Engleski jezik FOCUS 4 Izdavačke kuće „Buybook“ iz Sarajeva (autori: Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw i Beata Trapnell),
  8. radne sveske Engleski jezik FOCUS 4 Izdavačke kuće „Buybook“ iz Sarajeva (autori: Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski i Beata Trapnell),
  9. udžbenika Engleski jezik FOCUS 5 Izdavačke kuće „Buybook“ iz Sarajeva (autori: Sue Kay, Vaughan Jones, Monica Berlis, Heather Jones, Daniel Brayshaw i Dean Russell) i
  10. radne sveske Engleski jezik FOCUS 5 Izdavačke kuće „Buybook“ iz Sarajeva (autori: Daniel Brayshaw, Tomasz Siuta, Beata Trapnell i Dean Russell).

Spisak odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole za školsku 2019/2020. godinu

Dopuna Spiska odobrenih radnih udžbenika, udžbenika, priručnika, radnih listova i zbirki zadataka za osnovne škole, gimnazije i srednje tehničke i stručne škole za školsku 2019/2020. godinu