RANI RAST I RAZVOJ: Predstavljeni materijali jedinstveni za Bosnu i Hercegovinu

Datum obavijesti: 25/05/2015

U skladu s potpisanim Protokolom o saradnji u oblasti ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine i usvojenoj Strategiji i Politici za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH, 22. maja 2015. godine, organizirana je Promocija materijala koji će stručnjacima, davaocima usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite, predškolskog odgoja i obrazovanja i socijalne zaštite, kao i roditeljima, prvi put na jedinstven način omogućiti adekvatno praćenje ranog rasta i razvoja djece. Organizatori Promocije su Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, UNICEF BiH i NVO „EDUS“.

Materijali na kojima su uz podršku UNICEF-a radili predstavnici NVO „EDUS“ i Radna grupa za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH, obuhvataju vodiče za stručnjake za rad sa djecom s razvojnim kašnjenjima i odstupanjima, instrumente-skale za procjenu razvoja djece od 0 do 6 godina, kurikulum za edukaciju roditelja od rođenja djeteta do njegovog polaska u školu, dvojezičnu, interaktivnu slikovnicu za poticanje razvojnih vještina kod djece od 3 do 12 godina i elektronsku slikovnicu-igricu za poticanje razvojnih vještina djece. Predstavljeni su i slikovnica „Zaljubljeni vuk“ kao i interaktivna istoimena videoigrica, koju pored djece mogu koristiti i logopedi u radu sa djecom, a može se besplatno koristiti na http://edusbih.org/book/.

Predstavljeni materijali olakšat će rano otkrivanje eventualnih odstupanja u razvoju djeteta i dati smjernice za efikasno djelovanje, kako bi dijete što prije dobilo adekvatnu podršku. Na Prezentaciji je istaknuto da su se po prvi put stručnjaci iz više oblasti i roditelji, uz institucionalnu podršku, okupili oko istog koncepta koji će dati odgovore na pitanja šta ko od njih treba da radi u određenim fazama razvoja djeteta i gdje tačno potražiti pomoć ukoliko se otkrije neko od odstupanja od tipičnog razvoja.

Materijale su prezentirali dr. Ayman Abu Laban, predstavnik UNICEF-a za BiH, Anna Riatti, zamjenica predstavnika UNICEF-a, Nadija Bandić, pomoćnica federalne ministrice obrazovanja i nauke, dr. Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva, dr. Smail Zubčević, neuropedijatar, dr. Nirvana Pištoljević izvršna direktorica NVO „EDUS“, Sanela Lindsay, majka djeteta sa razvojnim poteškoćama te dr. Selena Bajraktarević, voditeljica UNICEF-ovog programa ranog rasta i razvoja.

Galerija