Druga diseminacijska konferencija u okviru Tempus FINHED projekta „Studentski život i finansiranje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“ održana na Univerzitetu u Banjoj Luci

Datum obavijesti: 25/05/2015

U okviru projekta „Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i  Srbiji“ (Towards sustainable and equitable financing of higher education in Bosnia and Herzegovina,  Montenegro and Serbia) ili skraćeno FINHED održana je druga diseminacijska konferencija s ciljem predstavljanja rezultata projekta akademskoj zajednici, studentima, ministarstvima obrazovanja i ostalim zainteresiranim stranama.

Projekat se odnosi na strukturne mjere koje pridonose razvoju i reformi sistema i institucija visokog obrazovanja u državama partnericama u svrhu jačanja njihove kvalitete i prepoznatljivosti, te približavanja EU trendovima.

Opći cilj projekta je doprinos osiguranju učinkovitijeg, djelotvornijeg i pravičnijeg finansiranja visokog obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana. Projekat doprinosi i ciljevima iz strateških dokumenata u Bosni i Hercegovini, a to su: Razvojna strategija BiH, Evropsko partnerstvo s BiH, Strateški pravci razvoja obrazovanja u Bosni i Hercegovini s planom implementiranja od 2008–2015. i Strateški pravci razvoja visokog obrazovanja u Federaciji BiH od 2012-2022.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je jedan od 16 partnera projekta iz sedam zemalja regije i EU.

Projekat je započeo 15.10.2012. godine i njegovo trajanje je tri godine, odnosno do 14.10.2015. godine.

U prvom dijelu konferencije predstavljeno je finansiranje visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, te finansiranje visokog obrazovanja u BiH u kontekstu Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Rezultati EUROSTUDENT istraživanja provedenog u Bosni i Hercegovini predstavljeni su u drugom dijelu konferencije pod nazivom „Socijalna dimenzija visokog obrazovanja u Republici Srpskoj (RS) i Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) - rezultati EUROSTUDENT istraživanja u RS i FBiH”, kao i socijalna dimenzija visokog obrazovanja iz studentske perspektive.

Detaljnije informacije o projektu dostupne su na web stranici: http://www.finhed.org/.