Prva diseminacijska konferencija u okviru Tempus FINHED projekta „Visoko obrazovanje: resurs ili privilegija?

Datum obavijesti: 25/05/2015

Prva diseminacijska konferencija u okviru Tempus FINHED projekta
„Visoko obrazovanje: resurs ili privilegija?
Finansiranje visokog obrazovanja i implementacija mjera usmjerenih na jednakost u Srbiji“
održana na Univerzitetu u Beogradu
Beograd, 13.05.2015. godine

U okviru projekta „Ka održivom i jednakopravnom finansiranju visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i  Srbiji“ (Towards sustainable and equitable financing of higher education in Bosnia and Herzegovina,  Montenegro and Serbia) ili skraćeno FINHED održana je prva diseminacijska konferencija s ciljem predstavljanja rezultata projekta akademskoj zajednici, studentima, ministarstvima obrazovanja i ostalim zainteresiranim stranama. U radu Konferencije učestvovali su projektni partneri iz regiona i većina partnera sa Univerziteta iz EU, predstavnici Tempus kancelarije u Beogradu, kao i svi zainteresovani za problematiku visokog obrazovanja.

Projekat se realizuje u okviru programa TEMPUS  Evropske unije i ima regionalni karakter kao partnere iz EU. Cilj  projekta je da doprinese efikasnijem, efektivnijem i  jednakopravnijem sistemu finansiranja visokog obrazovanja u  Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. U okviru projekta se sveobuhvatno analiziraju postojeći modeli sistemskog i institucionalnog finansiranja, kao i dostupnosti i jednakopravnosti visokog  obrazovanja u ovim zemljama.  

Na Konferenciji je predstavljeno finansiranje visokog obrazovanja u Republici Srbiji, kao i rezultati EUROSTUDENT istraživanja u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji te socijalna dimenzija visokog obrazovanja iz studentske perspektive, odnosno pogled studenata na trenutni standard kako procesa studiranja, tako i socijalne dimenzije koja prati trenutno proces studiranja u Srbiji.

Učešće u EUROSTUDENT istraživanju od izrazitog značaja jer se po prvi put kroz uspoređivanje sa drugim visokoobrazovnim sistemima Evrope stiče bolji uvid u snage i slabosti visokoobrazovnih sistema u zemljama uključenim o projekat, a što omogućava kvalitetnije kreiranje obrazovnih politika koje će biti osjetljivije kako na potrebe studenata tako i na potrebe društva u cjelini.

Prof. dr. Srbijanka Turajlić, profesor Elektrotehničkog fakulteta u penziji, kao vrsni poznavalac problema i situacija sa kojima se nosi visoko obrazovanje u Srbiji, imala je veoma interesantno izlaganje pod nazivom „Finansiranje visokog obrazovanja – istine i zablude o predmetu finansiranja“ koje je izazvalo razmjenu mišljenja prisutnih, te je ukazano je na potrebu aktivnijeg učešća nastavnika i studenata u razvoju uloge Univerziteta u razvoju cjelokupnog društva.

U svom izlaganju „Inovacije i znanje“ prof. dr. Otilija Sedlak sa Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu  ukazala je na značajnu ulogu koju imaju inovacioni centri i instituti u razvoju kako inovacija, ali i preduzetništva.  MSc. Miloš Milosavljević u svom izlaganju „Izazovi finansiranja visokog obrazovanja“ ukazao je na probleme sa kojima se suočava finansiranje visokog obrazovanja u Srbiji.

MSc. Nemanja Mlanović bavio se pitanjem u kom pravcu treba da krenu promjene visokog obrazovanja, odnosno stavio je u žižu pitanje autonomije fakulteta u okviru univerziteta u Srbiji u svom izlaganju „Odgovornost države i univerziteta na obrazovne ishode – potreba za promjenama“.

Ističemo i neke od zaključaka Konferencije:
•    Razvoj društva podrazumijeva prisutnost univerziteta u njegovom razvoju i igranje značajnije uloge u budućnosti;
•    Finansiranje visokog obrazovanja je u ozbiljnoj krizi, te se tu ukazuje prostor za implementaciju novih modela finansiranja, kao što je model finansiranja kroz javno-privatno partnerstvo;
•    Razvoj preduzetničkog univerziteta zahtjeva da i Vlada, ali i društvo u cjelini pokaže interesovanje za ulogu i mišljenje univerziteta o problemima sa kojima se društvo nosi;
•    Ukazuje se prostor za okretanjem univerziteta ka privredi kroz ugovore o poslovno-tehničkoj saradnji, kao što to već odavno slučaj na svim vodećim univerzitetima u svetu
•    Pitanja koja se tiču studentskog standarda u mnogome zavise od izvora, ali i iznosa (mogućnosti) finansiranja visokog obrazovanja i na sistemskom i na institucionalnom nivou.

Detaljnije informacije o projektu dostupne su na web stranici: http://www.finhed.org/.