Okrugli sto „Muzej nauke i tehnike u FBiH“ održan u Sarajevu

Datum obavijesti: 28/09/2018

Cilj Okruglog stola pod nazivom „Muzej nauke i tehnike u Federaciji BiH - mogućnost, potreba i značaj osnivanja“, koji je održan u srijedu, 26.09.2018. godine, u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine u  Sarajevu, je motivirati ljude, privredne subjekte i javna preduzeća da prikupe, evidentiraju i zaštite predmete, eksponate, građu, te dokumente vezane za naučno-tehnološki razvoj.

Pomoćnik ministrice u Sektoru za nauku i tehnologiju Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Jasmin Branković je pojasnio da muzeji nauke i tehnike predstavljaju jedan od najvažnijih oblika populariziranja nauke i naučno-istraživačkog rada među mladim ljudima.

Ne mora nužno država biti osnivač takvih muzeja, već ih mogu formirati bilo koji privredni subjekti elektrotehnike ili telekomunikacija, različita javna preduzeća, škole, fakulteti“, kazao je Branković.

Telecom kompanije u Evropi i svijetu, navodi kao primjer, u svom ambijentu imaju muzeje u kojima izlažu prve telefone, telegrafe, prate razvoj savremene tehnologije.

U Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, koje je organizator Okruglog stola, smatraju da bi studenti, učenici, građani i turisti imali želju da obilaze takve muzeje, što bi bila lična karta naučno-tehnološkog razvoja države.

Mi imamo i naučnu i tehnološku tradiciju i možemo ići ukorak s drugim državama. Imamo opšte historijske okolnosti i industrijalizaciju BiH, razvoj željezničkog i tramvajskog saobraćaja, hidroelektrane, termoelektrane, rudarstvo, šumarstvo. Nema područja života nauke i tehnike koje ne može biti pokriveno“,  naglasio je Branković.

Zaključio je da nisu potrebne velike investicije za osnivanje muzeja niti je nužno graditi nove objekte. Moguće je, kako kaže, formirati željezničke muzeje, PTT, muzej o prvim elektranama, termoelektranama (poput one na Hridu u Sarajevu), te ih formirati u bivšim fabričkim halama, prostorima koji se ne koriste, ambijentalno - ono što odgovara tom tipu muzeja i njegovim artefaktima.

Direktor Zemaljskog muzeja BiH Mirsad Sijarić, koji je s muzejskom savjetnicom Maricom Filipović izradio elaborat o osnivanju muzeja tog tipa, kazao je da BiH ima šta i da pokaže o svom naučno-tehnološkom razvoju.

„Imamo relativno bogatu industrijsku prošlost, rudnike koji imaju tradiciju od prahistorijskih vremena, austrougarskih vremena, periodu nakon Drugog svjetskog rata, cijeli niz stvari koje trebamo prezentirati kao društvo, jer su oni dio našeg kulturnog naslijeđa, ali i zbog toga što su takve stvari u velikoj mjeri formirale identitet BiH“, kazao je Sijarić.

Galerija