U Mostaru otvorena Konferencija o bh.naučnicama

Datum obavijesti: 13/04/2018

U Mostaru je u petak, 13.04.2018. godine, otvorena Naučna konferencija pod nazivom „Bosanskohercegovačke naučnice i njihov istraživački rad“, u organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke/znanosti, u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ iz Mostara i Udruženjem za modernu historiju iz Sarajeva.

Ovu dvodnevnu konferenciju je otvorila federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović naglasivši da će na skupu biti izložena 63 rada koja govore o znamenitim bosanskohercegovačkim naučnicama, odnosno radovi koji tematski obrađuju pitanja obrazovanja žena kroz historiju, njihovog uključivanja u akademski i naučni rad te doprinos institucionalizaciji nauke u BiH, kao i pitanje savremenih tendencija u pozicioniranju žena unutar akademske i naučne zajednice.

Iskustva evropskih zemalja pokazuju da je udio žena naučnica na rukovodećim pozicijama značajno porastao u posljednjih nekoliko desetljeća, ali je još uvijek mnogo manji od njihove zastupljenosti u ukupnom broju zaposlenika na visokoškolskim i naučnim ustanovama. Također je evidentno da naučnice, čak i sa istim kvalifikacijama, najčešće rade na nižim pozicijama od njihovih muških kolega. Zbog toga su vlade mnogih zemalja, ali i univerziteti u Evropi i SAD-u, kreirali programe istraživanja i promocije ravnopravnosti žena u akademskom okruženju“.

Uključivanje bosanskohercegovačkih žena u akademski i naučnoistraživački rad se odvijalo po sličnom modelu kao i u drugim evropskim zemljama. Stoga ova konferencija predstavlja napor da se kroz prezentirane radove ukaže na doprinos žena razvoju nauke u Bosni i Hercegovini, te njihov aktuelni položaj u akademskoj zajednici i društvu“, istaknula je Dilberović.

Prema njenim riječima, konačni cilj je realiziranje kapitalnog istraživačkog i izdavačkog projekta – Leksikona nauke u Bosni i Hercegovine, a ovaj Skup predstavlja samo jednu od prethodnih aktivnosti na tom putu.

 „Vjerujem da ćemo u saradnji i partnerstvu uspjeti u naporima da svjetlo dana ugleda jedno ovako značajno leksikografsko djelo, koje će dodatno osvijetliti početke i razvoj nauke i naučne misli na ovim prostorima, kao i plodonosni rad bosanskohercegovačkih naučnih trudbenika i njihov neizbrisiv trag u različitim poljima nauke, kako u BiH, tako i šire“, kazala je, između ostalog, Dilberović, obraćajući se sudionicima na svečanom otvaranju dvodnevne Konferencije posvećene bh.naučnicama i njihovom istraživačkom radu.

Konferencija završava u subotu, 14.04.2018. godine, usvajanjem zaključaka, a ovim povodom je Ministarstvo izdalo i Zbornik sažetaka radova. Također, u sklopu Konferencije, u petak, 13.04.2018. godine, u Hotelu „Mostar“, s početkom u 19:00 sati, bit će upriličen Razgovor sa naučnicom. Sudjelovat će: acc.prof.dr. Mirsada Hukić, prof.dr. Tatjana Ljujić-Mijatović i prof.dr.sc. Marija Čutura, uz moderatoricu mr.sc. Sanelu Kuko.

Galerija