Univerzitetskim bibliotekama u FBiH uručena naučna literatura

Datum obavijesti: 09/02/2018

Federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović u četvrtak, 08.02.2018. godine, u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, u Sarajevu, uručila je predstavnicima javnih univerzitetskih biblioteka u FBiH komplete enciklopedijske, naučne i visokoškolske literature, a ujedno prisustvovala promociji knjige "Naučnici i rat“ Esada Zgodića, čije je štampanje podržalo Ministarstvo.

Ovaj put je dodijeljeno ukupno 1205 primjeraka aktuelnih naučnih i referentnih izdanja, odnosno ukupno 130 različitih naslova.

Nažalost, prilikom ovakvih svečanosti, odaziv drugih institucija nije zadovoljavajući. Nauka se u BiH smatra velikom skupom investicijom, ali smatram da se obrazovanje i nauka svake države temelji ne samo na naučnim djelatnicima, nego i njihovom napretku koji se dalje reflektira kroz obrazovanje studenata“, istakla je Dilberović.

Ukazala je da je Ministarstvo u proteklih šest godina doniralo više od 14.000 naučnih i stručnih izdanja, odnosno blizu tri hiljade razlilčitih naslova, s ciljem poboljšanja naučno-istraživačkog rada i ciklusa studiranja prema Bolonjskom procesu.  

U okviru donacije poklonili smo i knjige koje Ministarstvo samo izdaje s obzirom na to da ima i vlastitu izdavačku djelatnost. Pokušavamo da budemo u trendu, te pristupamo izradi literature o temama, koje osjetimo da su goruće u različitim naučnim oblastima“, rekla je Dilberović.

Inače, u okviru izdavačke djelatnosti Ministarstva objavljeno je 11 knjiga i monografija različitih autora čija su djela prepoznata kao posebno značajna za opće naučne tokove ili određeno naučno područje.

Ministarstvo je podržalo štampanje knjige "Naučnici i rat; prilozi mirotvornoj politici“ Esada Zgodića, a koju je, kao prvu u ovoj godini, promovirala Nacionalna i univerzitetska biblioteka.

Ova knjiga predstavlja odličnu stručnu literaturu za historiju i buduća pokoljenja. Rukopis je posebno vrijedan pažnje zbog toga što istražuje svijet odnosa između naučnika kao 'vladara istine' i rata kao istine ljudi“, rekao je direktor NUB-a BiH Ismet Ovčina u svojstvu glavnog i odgovornog urednika knjige, čiji su recezenti profesori sarajevskog Fakulteta političkih nauka Izet Beridan i Nerzuk Ćurak.

Galerija