Na Pravnom fakultetu UNMO otvoren Doktorski studij Evropskog prava

Datum obavijesti: 15/11/2017

U povodu otvaranja Doktorskog studija Evropskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, federalna ministrica obrazovanja i nauke/znanosti prof.dr. Elvira Dilberović je, na svečanosti koja je održana u petak, 10.11.2017. godine, naglasila veliki značaj ovog događaja ne samo za Fakultet i Univerzitet nego i širu društvenu zajednicu.

Čestitala je svima koji su omogućili pokretanje Doktorskog studija o jednom takvom aktuelnom i sveobuhvatnom pravnom području, za koje će nam sve više trebati stručnjaci tako visokog zvanja i znanja, kakvi su doktori pravnih nauka.

Pristupanje Evropskoj uniji strateški je prioritet Bosne i Hercegovine. No, proces evropskih integracija zahtijeva sveobuhvatno prilagođavanje politika, institucionalnog okvira i pravnog sistema s ciljem dostizanja evropskih standarda u svim oblastima. Nadalje, proces pravne harmonizacije i prihvatanja evropskih standarda podrazumijeva opsežne unutrašnje reforme, opću konsolidaciju sistema, snažniji privredni razvoj i intenzivnije vanjskopolitičko djelovanje u oblastima koje utiču na dinamiku odnosa BiH i EU“, kazala je ministrice Dilberović, te dodala:

Iskustva drugih su pokazala da nema jedinstvenog recepta za uspjeh, ali jedno je sigurno - kako bi se proces integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju vodio i završio što brže i kvalitetnije, posebnu pažnju treba posvetiti pripremi svih aktera i učesnika u tom procesu da što efikasnije obave zadatke koji se pred njih postavljaju“.

Pohvalila je napore mostarskog Univerziteta i Pravnog fakultet koji su prepoznali svoje uloge u ovom sveobuhvatnom procesu te organizirali doktorski studij s ciljem pripreme pravnih stručnjaka za primjenu evropskog prava, sa akademskim stepenom koji je kruna akademskog obrazovanja – doktor nauka.