Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke organizira naučno savjetovanje „Naučna misao u Bosni i Hercegovini-historijski razvoj do kraja XX stoljeća“

Datum obavijesti: 21/02/2017

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u saradnji sa Fakultetom humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru organizira naučno savjetovanje posvećeno historijskom razvoju naučne misli u Bosni i Hercegovini do kraja XX stoljeća. Savjetovanje predstavlja jednu od prethodnih aktivnosti na realizaciji kapitalnog istraživačkog i izdavačkog projekta „Leksikon nauke u Bosni i Hercegovini“.   

Naučno savjetovanje će se održati u Konjicu 19. maja 2017. godine. Rok za prijavu i dostavu sažetaka (na B/H/S  i engleskom jeziku) sa okvirnim pregledom korištenih izvora i literature je 20. mart 2017. godine.

Obavještenje Obavijest
Prijavni obrazac NS Prijavni obrazac ZS
Uputstva autorima Upute autorima