REZULTATI KONKURSA za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije

Datum obavijesti: 09/02/2016

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo

REZULTATE KONKURSA

za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje  istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (link rezultati konkursa).

Na konkurs za period 2016-2017. godina u konkursnom roku  prijavljeno je ukupno 60 projekata, od čega je 48 projekata sa područja Federacije BiH.
Zajednički komitet za naučno-tehnološku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije odobrio je ukupno 36 projekata pristiglih na osnovu Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu.

- Protokol jedanaestog zasjedanja Zajedničkog komiteta
- Lista svih odobrenih projekata za 2016-2017. za Bosnu i Hercegovinu

Zajednički komitet odobrio je 24 projekta iz Federacije BiH koji će se provoditi u periodu od 1. januara   2016. – 31. decembra 2017.

- Lista odobrenih projekata za 2016-2017. iz Federacije BiH
- Lista odbijenih projekata za 2016-2017. iz Federacije BiH sa obrazloženjima