Program Erasmus+: Poziv za dostavu prijedloga EACEA 48/2015 - Ključna aktivnost 3: Podrška reformi politike – Podrška alatima evropske politike Osiguranje kvalitete na nivou Evrope za poboljšanu transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija

Datum obavijesti: 01/02/2016

Evropska komisija objavila Poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru program Erasmus+ EACEA 48/2015 kojim su obuhvaćene ključne aktivnosti 3 unutar programa Erasmus+ koje podrazumijevaju oblasti: osiguranje kvaliteta na nivou Evropske unije za dostizanje veće transparentnosti i priznavanje vještina i kvalifikacija. Aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru ovog poziva mogu uključivati razne analize („desk reviews“, ...), istraživanja, mapiranje, izrade prijedloga, testiranje preliminarnih rezultata sa zainteresiranim stranama, validaciju rezultata, izvještavanje i koordinaciju aktivnosti sa Komisijom.

Rok za dostavu aplikacija je 29. 02. 2016. godine, a aktivnosti mogu početi između 01. 06. i 01. 08. 2016. godine.

Kompletna dokumentacija za poziv je objavljena na zvaničnoj web stranici Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizuelnu djelatnost i kulturu (EACEA), a više informacija o pozivu i uslovima apliciranja, možete pronaći na stranici:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-recognition-skills-and-qualifications_en.