Ministrica Dilberović primila predstavnike Crvenog križa FBiH

Datum obavijesti: 29/01/2016

Federalna ministrica obrazovanja i nauke dr.sc. Elvira Dilberović primila je u petak, 29.01.2016. godine, u prostorijama Ministarstva, u Mostaru, predstavnike Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine: generalnog sekretara Namika Hodžića te Nevenku Milanović i Senadina Kumru, stručne saradnike.

Generalni sekretar Namik Hodžić upoznao je ministricu Dilberović da Crveni križ Federacije BiH svoje djelovanje u zajednici temelji na tradicionalnim programskim aktivnostima Crvenog križa, ali i na aktivnostima iz posebnih programa uvedenih na osnovu potreba postratne BiH i problema sa kojima se susreće naše društvo u procesu tranzicije. Pored Službe traženja, te programa Socijalno-humanitarne djelatnosti, Zdravstvene djelatnosti, Pripravnost i odgovor na prirodne i druge nesreće i Diseminacije kao tradicionalnih programa Pokreta Crvenog križa u cijelom svijetu, Crveni križ FBiH realizira i programe Upozoravanje na opasnost od mina i Program kretanja stanovništva.

Predstavnici Crvenog križa zahvalili su ovom prilikom ministrici Dilberović i Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke na podrški realiziranju programskih aktivnosti ovog Društva, posebno imajući u vidu da mladi u Crvenom križu FBiH zauzimaju značajnu ulogu, i to kao  nosioci brojnih aktivnosti, posebno u obilježavanju značajnih datuma i tradicionalnih aktivnosti. Organiziranjem specifičnih radionica, seminara i takmičenja mladi stiču nova znanja o vrijednostima Crvenog križa i uključuju se u sve programske aktivnosti.