REZULTATI KONKURSA/NATJEČAJA za finansiranje/sufinansiranje naučno/znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji BiH u 2015. godini

Datum obavijesti: 06/11/2015

REZULTATI KONKURSA/NATJEČAJA
za finansiranje/sufinansiranje naučno/znanstveno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata  u Federaciji BiH u 2015. godini

Uredne prijave

Nepotpune i neodgovarajuće prijave

NAPOMENA:
Za isplate odobrenih sredstava isključivo je nadležno Federalno ministarstvo finansija/financija, tako da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti nema, niti može davati informacije o istim.
Eventualni prigovori na rezultate Konkursa/Natječaja mogu se uložiti Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke/znanosti najkasnije do 16.11.2015. godine.