Erasmus+ poziv za 2016. godinu, EAC/A0412015

Datum obavijesti: 04/11/2015

Evropska komisija objavila novi poziv za podnošenje projektnih  prijedloga za program Erasmus+ za 2016. godinu (EAC/A0412015).

Pozivom su obuhvaćene kljucne aktivnosti programa Erasmus+ koje podrazumijevaju oblasti:

  •  obrazovna mobilnost pojedinaca;
  •  saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse i
  •  podrška reformi  politike.

Više detalja o kriterijima i uslovima apliciranja, kao i o konkretnim oblastima unutar ključnih aktivnosti, možete pronaći na stranici:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG

Prevedeni Poziv sa engleskog jezika, objavljen u Službenom listu Evropske unije, možete preuzeti ovdje

Ažurirani Vodič za program Erasmus+ (Erasmus+ Programme Guide) možete preuzeti putem linka:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm