U Sarajevu održana Međunarodna konferencija o stanovništvu i razvoju za BiH / Izvještaj o napretku ICPD-a

image8.jpeg

U Sarajevu je održana Međunarodna konferencija o stanovništvu i razvoju za BiH / Izvještaj o napretku ICPD-a. Na konferenciji je sudjelovala i ministrica prof. dr. Jasna Duraković. Ona je u okviru konferencije govorila na okruglom stolu sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite RS Alenom Šeranićem. Ministrica Duraković je u okviru panela odgovarala na upite vezane za aktivnosti ministarstva o rodnoj ravnopravnosti, obrazovanju, ostvarenju potpunog potencijala žena u društvu, te o važnosti međusobne suradnje na različitim razinama vlasti i ulozi medija u promociji rodne ravnopravnosti.

Što je u fokusu Vašeg trenutnog djelovanja kad su u pitanju rodna ravnopravnost, jednakost i osnaživanje žena?

U fokusu mog trenutnog djelovanja, kako na političkom tako i na akademskom planu, je promicanje rodne ravnopravnosti i jednakih prava za sve. S obzirom na moju trenutnu ulogu na čelu Ministarstva obrazovanja, nastojimo integrirati ove temeu obrazovni sistem. To svakako uključuje promicanje rodne osviještenosti među učiteljima, nastavnicima, učenicima i studentima, te osigurati da kurikulumi i nastavni materijali reflektiraju rodnu ravnopravnost.

Koliko naše društvo razumije važnost ovih tema i kakvu podršku imam među kolegama i kolegicama?

Svjesni smo da postoje različiti stepeni razumijevanja važnosti rodne ravnopravnosti u našem društvu. Dok postoji značajan napredak, još uvijek postoje izazovi u podizanju svijesti o ovim pitanjima. Imamo podršku od mnogih kolega i kolegicakoji dijele iste vrijednosti, ali također postoje i oni koji se možda manje angažiraju. Edukacija i dijalog su ključni zaširenje svijesti o ovim temama. Sami moramo raditi na sebi. Nije dovoljno da podržavamo rodnu ravnopravnost, nego je jako bitno da je živimo i tako ličnim primjeom pokažemo u praksi koliko je ona bitna.

Kako studenti i studentice razumiju važnost ostvarenja punog potencijala, posebno žena, u različitim područjima?

Kroz moje dugogodišnje akademsko iskustvo, primijetila sam da mladi ljudi sve više prepoznaju važnost rodne ravnopravnosti i jednakih prilika za sve. Studenti i studentice često aktivno sudjeluju u raspravama i projektima kojipromiču ove vrijednosti. Mislim da oni razumiju da samo kroz inkluzivno obrazovanje i poticanje žena da ostvare svoj puni potencijal, možemo izgraditi društvo koje je prosperitetno i pravedno.

Kolika je važnost međusobne suradnje na različitimrazinama vlasti i uloga medija u promociji rodne ravnopravnosti?

Saradnja na svim nivoima vlasti je ključna za uspješno provođenje bilo kojih politika pa tako i politika koje podržavaju rodnu ravnopravnost. O ulozi medija ne trebamo ni govoriti, ona je neizmjerljiva u širenju svijesti o ovim temama. Posebno je važno kako se mediji nose s rodno zasnovanim nasiljem, uključujući online prostor. Nadležnimoraju biti spremni adekvatno reagovati i suzbijati nasilje tesurađivati s medijima kako bi se osigurala sigurna i inkluzivna sredina za sve. Uslov je naravno da su mediji zdravi i da ispravno i korektno rade svoj zadatak.

Galerija