Od danas u funkciji nova email adresa za prijave eventualnih grešaka u odobrenim udžbenicima u FBiH

Copy of FMON cover_20230913_163836_0000.png

Ministarstvo obrazovanja i nauke Federacije BiH je od danas stavilo u funkciju e mail adresu: prijaviudzbenickugresku@fmon.gov.ba, na koju se mogu prijaviti eventualne greške u odobrenim udžbenicima u FBiH. Ministarsvo će prikupljati te podatke, te iste analizirati i u skladu s tim adekvatno reagirati. Pozivamo prosvjetne radnike i sve zainteresirane da prijave uočene greške i nepravilnosti, te na taj način daju svoj doprinos. Sektor za udžbeničke politike koji će se aktivno baviti problematikom udžbeničke politike, FMON će uspostaviti do kraja ove godine, a kojeg je politika predhodne Vlade FBiH ukinula. Zalagat ćemo se da pitanje udžbenika i politike izbora udžbenika bude na dnevnom redu ministarstava obrazovanja svih kantona ali i FMON, kako bismo osigurali kvalitetno obrazovanje za sve naše učenike.