“Obrazovanje za zapošljavanje” - Monitoring i evaluacija reformskih procesa u obrazovanju

Datum obavijesti: 10.03.2023

U okviru ovog modula obuke razgovarano je o koncipiranju obrazovnih politika, od strateškog promišljanja do izvrsnosti, analizirano je postojeće stanje u oblasti obrazovanja, te mapirane buduće promjene, a poseban akcenat je stavljen na značaj  monitoringa  i evaluacije  u funkciji javnih politika i zagovaranja u obrazovanju.

Izvršena je i analiza Priručnika za monitoring i evaluaciju u obrazovanju, koji daje upute o tome kako prakse monitoringa (praćenja) i evaluacije (procjene) reformi obrazovanja mogu djelotvornije poboljšati ishode učenika u osnovnim i srednjim školama, što u konačnici vodi ka kvalitetnijem obrazovanju.

Naime, da bi Bosna i Hercegovina prešla put od vizije kvaliteta do realnosti, proces planiranja obrazovnih politika mora uvijek biti baziran na okviru monitoringa i evaluacije, koji služi da se definiraju procedure i indikatori koji su neophodni za osiguranje efikasne implementacije edukativnih politika i reformi.

U Vodiču su, također, ponuđeni i modeli obrazaca za monitoring i evaluaciju, što će zasigurno značajno doprinijeti razumijevanju i usvajanju ovih metoda u cilju osiguranja kvalitete i efikasnosti  obrazovanja. 

Na obuci “Monitoring i evaluacija reformskih procesa” u ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke učestvovala je Nadija Bandić, pomoćnica ministra i članica Upravnog odbora projekta EU “Obrazovanje za zapošljavanje”.

 

Galerija