Održana Tematska sjednica „Ekonomsko osnaživanje žena žrtava nasilja“

Datum obavijesti: 08.03.2023

Na sjednici su razmatrana aktuelna pitanja u okviru ove teme, kao što su kvalitetnija međuinstitucionalna saradnja na unapređenju pristupa finansijama i programima za ekonomsko osamostaljivanje žena, žrtava nasilja u porodici, te analiza trenutnog stanja, kao i prijedlozi za  unapređenje programa pomoći ovoj ranjivoj populaciji.

Prisutnima se obratila predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Mirjana Marinković Lepić, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Alma Kratina, predstavnica Gender centra Federacije BiH Lejla Hodović, predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje Haris Huskić, direktorica Fondacije Infohouse Dženana Alađuz, te direktorica Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović.

Na sjednici je, u ime Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, prisustvovala Nadija Bandić, pomoćnica ministra u Sektoru za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i članica Izvršnog tima za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021 - 2027. godine, koja je tom prilikom istakla:

“Uloga  obrazovanja u ovoj oblasti definisana je u Strategiji za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici 2021 -2027. godine, a u njoj se sistem formalnog i neformalnog obrazovanja, kao i mediji identifikuju kao posebno važni akteri u prevenciji nasilja u porodici, te u podršci projektima tolerancije i kulture dijaloga.

U okviru mjere  koja je posvećena  mehanizmima ranog prepoznavanja nasilja i otklanjanja faktora rizika za nasilje u porodici istaknuto je da je u svrhu umanjenja ekonomske ovisnosti žena potrebno uspostaviti programe za ekonomsko i druge vidove osnaženja žena, za promociju važnosti obrazovanja i korištenja obrazovnih prilika za eliminisanje rodnih stereotipa. Djelujući sinhronizovano sa mjerama identifikovanim u navedenoj Strategiji, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je i u 2022. godini, kroz javni poziv Ministarstva, realizovalo program pod nazivom „Podrška programima obuke, stručnog osposobljavanja i usavršavanja odraslih osoba s fokusom na žene radi lakše integracije na tržište rada”.

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je također, slijedeći strateške ciljeve iz Strategije razvoja Federacije BiH 2021-2027. godine, posvećeno razvijanju funkcionalnog sistema obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja, te promovisanju  tolerancije, nenasilja i rodne ravnopravnosti u porodici i društvu”.

Galerija