Otpis duga za korisnike studentskih zajmova

WEB_Naslovnica1.jpg

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 30.3.2023. godine usvojila Zaključak V.broj: 446/2023 kojim se otpisuju potraživanja od korisnika studentskih zajmova za koje se na osnovu izvoda iz matične knjige umrlih utvrdi da su preminuli. Potrebno je da članovi porodice dostave dokaz na osnovu kojeg će se korisniku zajma otpisati dug.

Istim Zaključkom je utvrđeno da se otpisuju potraživanja od korisnika studentskih zajmova za koje se na osnovu relevantnog rješenja nadležnog organa utvrdi invalidnost najmanje 60% , o čemu je potrebno dostaviti rješenje.

Podsjećamo studente koji su završili studij da su dužni Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke dostaviti diplomu i dodatak diplomi iz kojeg se vidi opći prosjek ocjena. Na osnovu toga će se donijeti odluka o potpunom ili djelimičnom oslobađanju, u skladu sa uslovima javnog poziva i ugovora kojeg je student potpisao sa bankom. Ukoliko student ne ispunjava uslove za oslobađanje, donijet će se odluka o povratu zajma.

Ukoliko se korisnici zajmova blagovremeno ne jave i ne dostave dokumente, Ministarstvo će obavijestiti jemce prije aktiviranja mjenice.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila: studentski.zajmovi@gmail.com ili telefonski 036/355-702.

Adresa na koju šaljete dokumente je: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Sektor za visoko obrazovanje (Studentski zajam), Ul. Ante Starčevića bb, 88 000 Mostar.