Program „Odgojno-obrazovne ustanove, prijatelji zdrave ishrane“ - „Zdravo jedi, zdravo rasti“

Na radionici su učestvovale predstavnice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i UNICEF-a BiH, koje su prezentirale  program „Zdravo jedi, zdravo rasti“, odnosno inicijativu, „Odgojno-obrazovne ustanove -  prijatelji zdrave ishrane“, metodološko uputstvo za implementaciju inicijative u vrtićima i školama, kao i  akcioni  plan za njegovu realizaciju.

Programom „Zdravo jedi, zdravo rasti“ – „Odgojno-obrazovne ustanove, prijatelji zdrave ishrane“ u Federaciji BiH, koji je usmjeren na jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova za promociju zdrave ishrane, te unapređenje cjelokupnog zdravlja djece, nastoji se proširiti mreža školskih i vrtićkih zajednica u kojima je unaprijeđen pristup zdravlju djece i osiguran njihov optimalni rast i razvoj.

Planirano je da se u okviru Programa ojačaju kapaciteti i zakonski mehanizmi za njegovu implementaciju na nivou kantona, izgrade kapaciteti  kandidiranih predškolskih i školskih ustanova  za provođenje akreditacijske šeme “Odgojno-obrazovne ustanove, prijatelji zdrave ishrane“.

Peta faza Programa se implementira u Zeničko-dobojskom  i Tuzlanskom kantonu, u odgojno-obrazovnim ustanovama koje su predložila resorna kantonalna ministarstva, a planirano je i širenje Programa i inicijative “Odgojno-obrazovne ustanove, prijatelji zdrave ishrane” na području Federacije BiH.

Direktorica JU „Dječiji vrtić“ Maglaj  Kanita Bašić i direktor JU Osnovna škola ”Vladimir Nazor” Zenica Mirnes Varupa, kao i članovi radnih grupa za implementaciju programa, formiranih na nivou vrtićke/školske zajednice, iskazali su zadovoljstvo što učestvuju u ovom programu, kao i spremnost da ispune sve potrebne kriterije kako bi postali članovi mreže odgojno-obrazovnih ustanova, nosioci ovog prestižnog naziva: „Odgojno-obrazovna ustanova – prijatelj zdrave ishrane“.

Program  „Odgojno-obrazovne ustanove – prijatelji zdrave ishrane“ integriran je u Strateški plan za unapređenje ranog rasta i razvoja djece 2020-2025. godine, koji je usvojila Vlada Federacije BiH, te zadužila Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da, u saradnji sa federalnim ministarstvima zdravstva, rada i socijalne politike te finansija, kao i Zavodom za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i UNICEF-om BiH, koordinira realizacijom aktivnosti koje su u njemu planirane. 

Galerija