Nastavak aktivnosti na podizanju svijesti o važnosti zdrave ishrane, fizičkih aktivnosti i zdravog načina života među djecom i mladima u Federaciji BiH

Realizacijom ciljeva, zadataka i aktivnosti ovog projekta želi se povećati svijest o važnosti zdrave ishrane, fizičkih aktivnosti i zdravog načina života među djecom u Federaciji BiH i njihovim roditeljima, odgajateljima, učiteljima i nastavnicima.

Na sastanku je navedeno da je u dosadašnje četiri faze realizacije Projekta Intersektorska radna grupa radila na implementaciji Smjernica za zdravu ishranu djece predškolskog i školskog uzrasta Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, održala veliki broj sastanaka namijenjenih lobiranju donosioca odluka iz sektora obrazovanja i zdravstva u FBiH, proširila mrežu odgojno-obrazovnih ustanova “prijatelja zdrave ishrane”, te u saradnji sa partnerima organizirala radionice i druženja sa djecom i mladima, roditeljima, odgajateljima, učiteljima i nastavnicima, kako bi proširili njihovo znanje o zdravoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i zdravom načinu života. Uz to, Intersektorska radna grupa pripremila je i brojne informativno – edukativne i promotivne materijale na ovu temu.

U narednoj, petoj fazi Projekta, podržanog od UNICEF-a BiH, planirano je  zakonsko osnaženje Smjernica za zdravu ishranu djece predškolskog i školskog uzrasta na kantonalnom nivou, kao i nastavak procesa akreditiranja u 6 novoizabranih vrtića/škola iz Tuzlanskog i Zeničko-dobojskog kantona koje će pristupiti akreditaciji kako bi postale “odgojno–obrazovna ustanova – prijatelj zdrave ishrane”. Kako bi se odabranim ustanovama pomoglo da zadovolje kriterije potrebne za dobivanje akreditiva, planirane su brojne radionice namijenjene djeci, roditeljima, odgajateljima, učiteljima i nastavnicima, kao i dodatno promoviranje Projekta i njegovih temeljnih ciljeva.

Tokom sastanka je istaknuto da je Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH dodatno opremljen i obučen za provođenje analiza nutritivnog sastava obroka, kao i pratećih analiza higijenske ispravnosti obroka, vode, radnih površina i osoblja, kao i da će se komplementarno sa aktivnostima projekta „Cjelovite žitarice“ (WholeEUGrain), čiji je partner Zavod, zajedno sa UNICEF BiH, na kulinarskim radionicama sa djecom pripremati zdravi palačinci od cjelovitih žitarica i promovirati njihova konzumacija u svakodnevnoj prehrani djece u Federaciji BiH.

Galerija